FANDOM


Zygmunt Zaleski - historyk, ekonomista, autor licznych przewodników po Poznaniu. Studiował ekonomię w Kilonii, Wrocławiu i Berlinie.

Zaleski brał udział w tworzeniu polskiej administracji w czasie powstania wielkopolskiego. W roku 1921 był kierownikiem Poznańskiego Urzędu Statystycznego, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Współzałożyciel i wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

Posnaniana

Założyciel i wieloletni redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania (od roku 1923 do wybuchu wojny). Pomysłodawca serii Biblioteka Kroniki Miasta Poznania, organizator Muzeum Miasta Poznania.

Autor książek o Poznaniu: Przewodnik po Ratuszu Poznańskim, Nazwy ulic w Poznaniu, Biblioteka Jana Kasprowicza w Muzeum Miejskim.

W roku 1937 pełnił funkcję tymczasowego wiceprezydenta miasta Poznania.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki