FANDOM


2 005 Kopia
2 004

Zespół winiarskich kapliczek słupowych

Historia powstania kapliczek

Winiary wyludnione na skutek wojen, zarazy udało się w latach 30-tych XVIII wieku zaludnić poprzez sprowadzenie osadników przeludnionych wsi spod Bambergu. Pomoc w różnej postaci zaowocowała pełną odbudową Winiar. Prusacy w miejscu Winiar wybudowali pierwszy z fortów - Fort Winiary, a całe wsie przenieśli w inne miejsce, na zachód o budowanej twierdzy.

Na początku XX wieku w Winiarach mieszkało 34 gospodarzy w tym 4 ogrodników, 1 kowal i 1 kołodziej. Znajdowały się tu dwa zajazdy i trzy wiatraki, a do dzisiaj zostały kapliczki z pierwszego okresu osadnictwa. Kapliczek było wiele i powstawały szczególnie w latach 30-tych XIX wieku. Były to takie przydomowe kościółki (prawdziwego kościoła nie było). Zostały cztery kapliczki wybudowane w latach od 1833 do 1859.

Kapliczki

 1. Najstarsza kapliczka pochodzi z 1833 roku - jest to kapliczka św. Wawrzyńca [1]. Stoi ona obok bloków nr 7 i 9. Została zbudowana przez bamberską rodzinę Remleinów.
 2. Druga kapliczka pochodzi z 1859 roku i poświęcona jest św. Józefowi[2]. Ufundowana została przez bamberską rodzinę Petzoldów. Stoi przed blokiem nr 10. Przeniesiona została z miejsca, gdzie wybudowano przejście podziemne pod linią tramwajową. Kapliczka zmieniała patronów, początkowo patronował jej św. Wawrzyniec[3], potem figura Najświętszego Serca Jezusa, teraz św. Józef[4]. Warto zwrócić na zachowany napis na kapliczce.
 3. Trzecia kapliczka znajduje się na skwerze wewnątrz rogala od nr 13-45 - jest to kapliczka Matki Boskiej. Została zbudowana w 1857 roku przez bamberską rodzinę Hirschów. Do 1978 w górnej wnęce stała figura św. Idziego[5], a w dolnej części - św. Józefa[6]. Rzeźby skradziono, ale po dwóch latach złodzieje je oddali, teraz znajdują się w Muzeum Etnograficznym.
 4. Czwarta kapliczka to Kapliczka Chrystusa Frasobliwego. Znajduje się na północno-wschodnim skraju Winiar, między ul. Piątkowską i torami tramwajowymi, na przeciw ulicy Trójpole. Od 1857 roku patronował jej św. Roch[7]. Podczas wojny figurę zniszczono i teraz w kapliczce figura znajduje się figura Chrystusa Frasobliwego.

Od początku powstania osiedla kapliczki były doglądane i pielęgnowane przez lokalną społeczność, m.in. proboszcza kościoła św. Stanisława Kostki Janusza Szajkowskiego[8], który 26 września 1982 stworzył Komitet Opieki nad Kapliczkami.

Źródła

 1. Portal Opoka
 2. Wikipedia
 3. Portal Opoka
 4. Wikipedia
 5. Wikipedia
 6. Wikipedia
 7. Wikipedia
 8. Strona parafii

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.