FANDOM


Zamek krolewski.jpg

Zamek królewski

52° 24.551' N 16° 55.866' E

Zamek Królewski - najstarsza zachowana rezydencja królewska w Polsce, poznański zamek wzniesiony na północno-wschodnim cyplu górnej terasy, w miejscu zbiegu dolin Warty i Bogdanki. Wzgórze, o czym świadczą XIX-wieczne wzmianki źródłowe, aż do początków XX w. nosiło nazwę Góry Zamkowej (łac. mons castrensis, niem. Schlossberg)[1].

Historia

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Budowę rezydencji rozpoczął w poł. XIII w. książę wielkopolski Przemysł I. Obok zbudowanej wcześniej na Górze Zamkowej strażnicy książąt śląskich powstały wówczas prawdopodobnie murowana wieża mieszkalna i zabudowania gospodarcze otoczone drewnianym częstokołem (ukończone w roku 1249[2]).

Później siedziba książęca znalazła się wewnątrz średniowiecznych murów miejskich, mur oddzielał ją również od miasta. Około 1290 r. książę Przemysł II zapoczątkował rozbudowę rezydencji, która - w zamyśle twórcy - miała stać się w niedalekiej przyszłości zamkiem królewskim. Tragiczna śmierć króla w 1296 r. nie przerwała budowy.

Zamek wykończono w pierwszej połowie XIV w., zapewne za panowania Kazimierza Wielkiego. Była to w owym czasie największa budowla świecka w kraju. Obok wieży mieszkalnej stanął olbrzymi budynek o wymiarach 63 na 17,5 m i przynajmniej 9 m wysokości. Od strony południowej przylegała doń wysoka wieża obronna. Od czasów Władysława Łokietka zamek był rezydencją starostów generalnych Wielkopolski. Gotycka budowla spłonęła w czasie pożaru miasta w 1536 r. Odbudował ją w formach renesansowych starosta Andrzej Górka. Kolejne zniszczenia przyniósł potop szwedzki i wojna północna.

W 1716 r. po raz pierwszy w swej historii zamek został zdobyty szturmem. Zrujnowane gmachy zostały częściowo odbudowane w 1721 r., jednak od tego czasu zamek wyraźnie chylił się już ku ruinie.

W 1783 r. ostatni starosta generalny Wielkopolski, a zarazem przewodniczący poznańskiej Komisji Dobrego Porządku, Kazimierz Raczyński wzniósł na fundamentach południowej części dawnego zamku - wykorzystując częściowo jego mury - budynek archiwum. Jego projekt wykonał Antoni Höhne. Później dobudowano doń oficynę.

Po II rozbiorze Polski w gmachu tym mieściła się pruska Rejencja, później sąd apelacyjny, a od 1885 r. - archiwum państwowe. W 1945 r. zabudowa Góry Przemysła została poważnie zniszczona. W czasie odbudowy przeprowadzonej w l. 1959-1964 podniesiono z ruin tylko gmach wzniesiony przez Kazimierza Raczyńskiego.

Współcześnie

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Obecnie w budynki mieści się Muzeum Sztuk Użytkowych.

Odbudowa

W 2002 r. powstał Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu, a w roku następnym rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na odbudowę Zamku. Wyróżniony projekt zespołu arch. Witolda Milewskiego nawiązuje do przekazów historycznych z XVI w. i był konsultowany ze znawcami przeszłości Poznania[3].

Galeria

Źródła

  1. Z dziejów Zamku Królewskiego w Poznaniu w: „Fortyfikacja” Biuletyn 2-3, Poznań, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 2003.
  2. „Kronika Miasta Poznania” nr 1/1996, „Mury miejskie”, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1996.
  3. poznan.pl - Zamek królewski

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki