FANDOM


Wojciech Trąmpczyński (właśc. Stefan Wojciech) - prawnik, polityk, marszałek Sejmu i Senatu.

Był pierwszym marszałkiem Senatu odrodzonej Rzeczypospolitej.

Ukończył studia prawnicze we Wrocławiu, uzyskując w 1881 r. stopień doktora praw. w 1886 r. otworzył w Poznaniu kancelarię adwokacką, później notarialną. Występował w wielu procesach politycznych w obronie Polaków w zaborze pruskim.

W 1901 r. został radnym Poznania, w 1910 r. posłem Sejmu Pruskiego, rok później wszedł do Reichstagu, działając w Związku Ludowo – Narodowym. Angażował się w działalność polskiej konspiracji niepodległościowej i współpracował z Komitetem Narodowym w Paryżu. W listopadzie 1918 r. został przewodniczącym Rady Ludowej Poznania. W czasie Powstania Wielkopolskiego, dnia 8 grudnia 1918 r. wybrano go prezesem Naczelnej Rady Ludowej, później – prezesem Prowincji i Regencji Poznańskiej.

Jako były, polski poseł do Reichstagu został dokooptowany do Sejmu Ustawodawczego i dnia 14 lutego 1919 r. został wybrany jego marszałkiem. Okazał się na tym stanowisku bezstronnym, sprawnym organizatorem. Postawa i doświadczenie Trąmpczyńskiego doprowadziły do uchwalenia nowoczesnych reform, a ich uwieńczeniem była demokratyczna konstytucja z 1921 r. W czasie wojny z bolszewicką Rosją w 1920 r. przewodniczył Obywatelskiemu Komitetowi Obrony Państwa.

W 1922 r. wszedł do Senatu z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i został wybrany marszałkiem Izby. W latach 1928-1935 był posłem z ramienia Związku Narodowego, później Stronnictwa Narodowego. Po roku 1935 wycofał się z czynnego życia politycznego kraju. W 1939 r. wysiedlony po zakończeniu kampanii wrześniowej z Poznania, okupację spędził w Warszawie. W 1945 r. wrócił do Poznania.

Był żonaty z Antoniną Jankowską.

Pochowany został na cmentarzu Jeżyckim. Później jego prochy zostały ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha.

W różnych źródłach podawana jest inna data dzienna śmierci polityka: 2 marca[1], 2 września[2] lub 19 października[3]. Najbardziej prawdopodobna jest data 2 września z racji przyjęcia jej przez władze Poznania i umieszczenie na tablicy pamiątkowej na ścianie urzędu wojewódzkiego oraz przyjęcie uchwały przez Senat „w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego” i podanie w niej daty 2 września 1953 r. jako dnia śmierci[4].

Upamiętnienia

  • Rada Miasta Poznania dla uczczenia jego pamięci jego imieniem nazwała jedną z ulic Osiedla Świerczewo.
  • Jedna z sal sejmowych, w Korytarzu Marszałkowskim Sejmu RP, nosi nazwę „Sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego”.
  • W dniu 5 września 2013 r. w ścianę urzędu wojewódzkiego wmurowano tablicę pamiątkową upamiętniającą Wojciecha Trąmpczyńskiego.

Galeria

Sala sejmowa Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Poznaniu

Źródła

  1. Notka biblioteki sejmowej
  2. „Kronika Miasta Poznania” nr 1-2/1993, „Przestępczość w Poznaniu”, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1993.
  3. Encyklopedia PWN
  4. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie uczczenia Wojciecha Trąmpczyńskiego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki