FANDOM


Wbc.jpg

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - rozpoczęta przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w roku 2001 inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Jej celem jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów:

  • zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe),
  • zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich),
  • regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski),
  • muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką)[1].

Biblioteka cyfrowa daje szansę „na odświeżenie” wydawnictw opublikowanych przed laty, dziś już trudno dostępnych lub zapomnianych. Liderem WBC jest Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, placówka mająca prawie 200-letnią tradycję[2].

W wersji cyfrowej, w pełni legalnej i dostępnej bezpłatnie, znajdują się w zasobach Biblioteki takie pozycje jak:

Obecnie WBC zawiera w swoich zbiorach ponad 150 tysięcy publikacji[3].

Oprogramowanie

WBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Do korzystania z zasobów Biblioteki wymagana jest tylko przeglądarka internetowa oraz przeglądarka plików DJVU (dostępna na stronie Biblioteki)[4].

Źródła

  1. Informacje na temat projektu
  2. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne
  3. Statystyki
  4. Informacje techniczne

Publikacje

Wybrane publikacje dostępne w WBC w wersji elektronicznej:

Linki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki