FANDOM


Wbc

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa - rozpoczęta przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w roku 2001 inicjatywa poznańskiego środowiska akademickiego. Jej celem jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów:

  • zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe),
  • zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich),
  • regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski),
  • muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką)[1].

Biblioteka cyfrowa daje szansę „na odświeżenie” wydawnictw opublikowanych przed laty, dziś już trudno dostępnych lub zapomnianych. Liderem WBC jest Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk, placówka mająca prawie 200-letnią tradycję[2].

W wersji cyfrowej, w pełni legalnej i dostępnej bezpłatnie, znajdują się w zasobach Biblioteki takie pozycje jak:

Obecnie WBC zawiera w swoich zbiorach ponad 150 tysięcy publikacji[3].

Oprogramowanie

WBC działa w oparciu o oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Do korzystania z zasobów Biblioteki wymagana jest tylko przeglądarka internetowa oraz przeglądarka plików DJVU (dostępna na stronie Biblioteki)[4].

Źródła

  1. Informacje na temat projektu
  2. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne
  3. Statystyki
  4. Informacje techniczne

Publikacje

Wybrane publikacje dostępne w WBC w wersji elektronicznej:

Linki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.