FANDOM


Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

siedziba uczelni

52° 24.609' N 16° 55.740' E

Uniwersytet Artystyczny – państwowa szkoła wyższa powstała w 1919 roku w Poznaniu. Gmach główny znajduje się na rogu alei Marcinkowskiego i 23 Lutego w budynku przedwojennego Starostwa Krajowego w Poznaniu.

Początki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu związane są z pierwszymi chwilami niepodległości Wielkopolski, bowiem już 11 września 1919 roku zatwierdzano projekt założenia Szkoły Sztuk Zdobniczych. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 listopada 1919 roku na dziesięć dni przed przywróceniem polskiej państwowości.

Przez dwa pierwsze lata swego istnienia Szkoła Sztuk Zdobniczych w Poznaniu nie posiadała własnego lokalu. Korzystano z sal wykładowych Państwowej Szkoły Budowlanej mieszczącej się przy ulicy Łąkowej 11. Dopiero w 1921 r. otrzymała stałą siedzibę w budynku po dawnym kolegium jezuickim przy ulicy Świętosławskiej, gdzie znajdowała do roku 1939 roku.

Szkoła Sztuk Zdobniczych zmieniała jeszcze parokrotnie nazwę (Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, Instytut Sztuk Plastycznych), ale zachowywała wciąż ciągłość kształcenia studentów i rozszerzała kadrę pracowników dla potrzeb określonych przez proces edukacji oraz przemiany dokonujące się w sztuce.

W 1938 roku jako Państwowy Instytut Sztuki Uczelnia uzyskała status specjalistycznej Szkoły Wyższej, jednak wybuch wojny położył kres ambitnym planom jej rozwoju.

W 1945 roku po wznowieniu funkcjonowania szkoły powstała idea uzyskania przez nią praw akademickich. Ostatecznie Państwowy Instytut Sztuki został w 1946 roku przekształcony w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Po wojnie pierwsze zajęcia odbywały się odbywały się w mieszkaniu Jana  Wronieckiego (jeden z wykładowców i jedne ze współorganizatorów PWSP), potem w niewielkich pomieszczeniach w centrum miasta przy Placu Wolności.

Po 1950 roku po „reformie Mangelowej” Uczelnia przechodziła kryzys i stała się instytucją jednowydziałową. Po odwilży drugiej połowy lat 50-tych zaczęło się zmieniać powoli na lepsze. W 1958 roku uczelnia otrzymała budynek przedwojennego Starostwa Krajowego.

Z czasem coraz mniej przystająca do jej charakteru stawała się nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1991 roku trwały starania o zmianę nazwy Uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych na Akademię Sztuk Pięknych.

W sierpniu 1996 roku na mocy Ustawy z 4 lipca 1996 roku Dz.U.100/96 uczelnia otrzymała nazwę Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniła nazwę uczelni na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Galeria