FANDOM


Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu

siedziba uczelni

52° 24.609' N 16° 55.740' E

Uniwersytet Artystyczny – państwowa szkoła wyższa powstała w 1919 roku w Poznaniu. Gmach główny znajduje się na rogu alei Marcinkowskiego i 23 Lutego w budynku przedwojennego Starostwa Krajowego w Poznaniu.

Początki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu związane są z pierwszymi chwilami niepodległości Wielkopolski, bowiem już 11 września 1919 roku zatwierdzano projekt założenia Szkoły Sztuk Zdobniczych. Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 listopada 1919 roku na dziesięć dni przed przywróceniem polskiej państwowości.

Przez dwa pierwsze lata swego istnienia Szkoła Sztuk Zdobniczych w Poznaniu nie posiadała własnego lokalu. Korzystano z sal wykładowych Państwowej Szkoły Budowlanej mieszczącej się przy ulicy Łąkowej 11. Dopiero w 1921 r. otrzymała stałą siedzibę w budynku po dawnym kolegium jezuickim przy ulicy Świętosławskiej, gdzie znajdowała do roku 1939 roku.

Szkoła Sztuk Zdobniczych zmieniała jeszcze parokrotnie nazwę (Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, Instytut Sztuk Plastycznych), ale zachowywała wciąż ciągłość kształcenia studentów i rozszerzała kadrę pracowników dla potrzeb określonych przez proces edukacji oraz przemiany dokonujące się w sztuce.

W 1938 roku jako Państwowy Instytut Sztuki Uczelnia uzyskała status specjalistycznej Szkoły Wyższej, jednak wybuch wojny położył kres ambitnym planom jej rozwoju.

W 1945 roku po wznowieniu funkcjonowania szkoły powstała idea uzyskania przez nią praw akademickich. Ostatecznie Państwowy Instytut Sztuki został w 1946 roku przekształcony w Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu.

Po wojnie pierwsze zajęcia odbywały się odbywały się w mieszkaniu Jana  Wronieckiego (jeden z wykładowców i jedne ze współorganizatorów PWSP), potem w niewielkich pomieszczeniach w centrum miasta przy Placu Wolności.

Po 1950 roku po „reformie Mangelowej” Uczelnia przechodziła kryzys i stała się instytucją jednowydziałową. Po odwilży drugiej połowy lat 50-tych zaczęło się zmieniać powoli na lepsze. W 1958 roku uczelnia otrzymała budynek przedwojennego Starostwa Krajowego.

Z czasem coraz mniej przystająca do jej charakteru stawała się nazwa Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 1991 roku trwały starania o zmianę nazwy Uczelni z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych na Akademię Sztuk Pięknych.

W sierpniu 1996 roku na mocy Ustawy z 4 lipca 1996 roku Dz.U.100/96 uczelnia otrzymała nazwę Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 roku zmieniła nazwę uczelni na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu.

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki