FANDOM


52° 24.097' N 16° 56.178' E

Ulica Raczyńskich 1929

Ulica na planie z 1929 r.

Ulica Raczyńskich - dawna nazwa odcinka współczesnej ulicy Garbary od placu Bernardyńskiego do ówczesnej Bramy Dębińskiej (okolice współczesnego skryżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego).

Historia

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Odcinek ten został nazwany w 1905 r. „ulicą Raczyńskich” (niem. Raczyńskistrasse) upamiętniając zasługi rodziny Raczyńskich mimo czasów zaborów. 28 sierpnia 1919 r. ustalono nazwę w brzmieniu polskim ulica Raczyńskich[1].

Nazwa przetrwała do 1939 roku. W okresie okupacji niemieckiej powrócono do nazwy z czasów zaborów - Raczyńskistrasse.

W 1951 roku ulicę Raczyńskich włączono do Garbar, przedłużając je do ulicy Strzeleckiej[2].

Uchwaliliśmy przemianować część ulic, których nazwy są nam obce ideologicznie, a nawet dotyczą osób wrogich idei naszego ustroju, oraz nazwy stanowiące nieraz smutne pamiątki po niechlubnej pamięci okresu faszystowsko-kapitalistycznego Sekretarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej na posiedzieniu 25 kwietnia 1951 r.

Źródła

  1. Zygmunt Zaleski, „Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania”, s. 63, Poznań, Magistrat Stołecznego Miasta Poznania, 1926.
  2. „Kronika Miasta Poznania” nr 1951/1956, Poznań, Wydawnictwo Miejskie, 1956.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.