FANDOM


52° 25.096' N 16° 55.529' E

Długość:453 m
Czas powstania:1907
Dzielnice:Stare Miasto
Zakres numerów:1-2, 6, 8, 10
Kody pocztowe: 61-711
Autobusy:

68 71 235 905

Zdjęcia:zobacz pełną galerię

Ulica Przepadek - łączy ulice Mieszka I i Kutrzeby. Przebiega obok kompleksu sportowego AZS i pod torami kolejowymi na wschód.

Historia

Ulica wytyczona została w roku 1907. Rok później otrzymała nazwę Przy Bramie Młyńskiej (niem. Am Mühltor).

Obecną nazwę ulica otrzymała 4 grudnia 1924 r. Nawiązuje ona do nazwy dawnych terenów bagnistych znajdujących się w okolicy. Nazwa ta przetrwała w części dzięki długiemu istnieniu młyna Katarzynek na Przepadku.

Cicha czy Przepadek?

16 czerwca 1919 roku władze miejskie mylnie nadały ulicy Cichej nazwę Przepadek. 14 grudnia 1921 roku nazwę tę dla Cichej cofnięto, i nadano ją byłej ulicy Przy Bramie Młyńskiej. Cichej jednak nie nadano nowej nazwy i nadal stan był niejednoznaczny a w Poznaniu de facto znajdowały się dwie ulice o nazwie Przepadek. Dopiero 9 stycznia 1924 wprowadzono obecną nazwę ul. Cichej, a 4 grudnia 1924 ostatecznie nadano nazwę „Przepadek” dla ulicy łączącej Wały Leszczyńskiego z drogą Urbanowską pokrywającej się ze współczesnym przebiegiem.