FANDOM


52° 23.268' N 16° 53.208' E

Patron:Maciej Palacz
Długość:1873 m
Dzielnice:Grunwald
Zakres numerów:3, 5, 7-13, 15, 18, 20-23, 25-30, 35-36, 38, 41, 43, 45, 67, 70-72, 74-78, 80-82, 84, 86-94, 96-117, 119-127, 129, 131, 133-136, 138, 140-141, 143-145, 147, 149
Kody pocztowe: 60-241 60-242 60-273 60-274 60-278 60-279 60-308
Tramwaje:

1 5 6 8 13 14 15

Ulica Macieja Palacza (niem. Lessingstrasse) - ulica włączona, wraz z Górczynem, w granice miasta w roku 1900. Leżała przy niej osada zwana niegdyś "folwarkiem Palacza" (Vorwerk Palacz).

Historia nazwy

W czasach zaborów jej patronem był Lessing. Od roku 1920 ulicy patronuje Maciej Palacz.