FANDOM


6 Szpital Przemienienia Pańskiego
6a Szpital Przemienienia Pańskiego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dawniej: Szpital Sióstr Miłosierdzia) znajduje się przy ul. Długiej 1/2.

Historia

Stan higieny w porozbiorowym Poznaniu zmusił władze pruskie oraz mieszkańców do podjęcia wysiłku w celu zorganizowania szpitala miejskiego. Początkowo nie udało się zrealizować pierwszego pomysłu, dopiero w latach 1821-22 zorganizowano akcję składkową pod patronatem księżnej Ludwiki, żony namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego Antoniego Henryka Radziwiłła.

Zdecydowano, że szpital mają poprowadzić siostry szarytki. Zbiórka prowadzona siłami ludności polskiej zakończyła się sukcesem - sam hrabia Edward Raczyński przekazał sumę 20.000 talarów.

Szpital umieszczono w prawym skrzydle gmachu klasztoru bernardynek - po skasowanym klasztorze przy ulicy Długiej. W dniu 1 stycznia 1823 roku nastąpiło otwarcie Szpitala Sióstr Miłosierdzia - pierwszego i przez pewien czas jedynego cywilnego zakładu leczniczego w Poznaniu. W 1828 roku powstała w szpitalu pierwsza na ziemiach polskich regularnie działającą przychodnia, którą zorganizował Karol Marcinkowski, przekazując na potrzeby przychodni swoją roczną pensję.

Początkowo szpital posiadał dwie sale chorych oraz 4 separatki i liczył w sumie 30 łóżek. W miarę upływu czasu szpital rozbudowywano, przybywało łóżek: w roku 1854 było ich 160, w roku 1918 – 200, w roku 1939 szpital dysponował 300-350 łóżkami.  

Szpital kilka razy rozbudowywany - w 1824 roku dobudowano skrzydło wschodnie wzdłuż ulicy Garbary. W latach 1925-1932 na potrzeby Uniwersyteckiej Kliniki Chirurgicznej nastąpiła kolejna rozbudowa, w stylu neoklasycznym, według projektu Stefana Cybichowskiego. W czasie okupacji hitlerowskiej powstało skrzydło zachodnie.

W 1945 r. szpital został poważnie uszkodzony, jednak już w 1946 roku zaczął przyjmować chorych. W 1950 r. utworzono Akademię Medyczną i szpital został włączony do Uczelni z I Kliniką Chirurgii Ogólnej, I Kliniką Chorób Wewnętrznych i Kliniką Okulistyczną.

Szpital został wpisany do rejestru zabytków od 25 kwietnia 1966 r. pod nr A 158 jako Klasztor Bernardynek.

Teraz szpital składa się z 14 oddziałów przy ul. Długiej 1/2, przy ul. Szamarzewskiego 82/84 i na Os. Rusa (Hospicjum Palium).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki