FANDOM


Szkoła Relna

Pierwotny wygląd budynku Szkoły Realnej

52° 24.291' N 16° 55.981' E

Szkoła Realna tuż po zbudowaniu
Szkoła Realna lata w dzwudziestoleciu międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym

8f Ul. Strzelecka

Szkoła w czasach obecnych

W I połowie XIX w. zamożni poznańscy mieszczanie doszli do wniosku, że miastu brakuje szkoły, która w przeciwieństwie do klasycznych gimnazjów św. Marii Magdaleny i Fryderyka Wilhelma, kładłaby nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przydatnych do zdobycia zawodu - mowa o takich przedmiotach, jak geografia, fizyka i języki nowożytne.

Historia

Projektem założenia Szkoły Realnej powstałym w 1838 r. zainteresowali się Karol Libelt i Edward Raczyński. Ten drugi, wobec postępującej germanizacji poznańskich szkół, podkreślał także potrzebę wykładania w dwóch równorzędnych językach - polskim i niemieckim.

Pierwsza siedziba otwartej uroczyście w 1853 r. szkoły mieściła się w skromnej kamienicy przy ul. Wrocławskiej 12. Nowy gmach na ul. Strzeleckiej, zaprojektowany przez poznańskiego architekta Gustawa Schulza, wzniesiono w latach 1861-1865 za 65 tysięcy talarów[1] przekazanych przez jego fundatora - Gotthilfa Bergera. Poznański potentat handlu zbożem i drewnem, postawił warunek - szkoła miała przyjmować wychowanków, bez względu na wyznanie czy narodowość.

Królewska Wyższa Szkoła Realna

W 1890 r. szkoła przeszła na utrzymanie miasta i zmieniła nazwę na Królewską Wyższą Szkołę Realną Bergera. Niestety, oznaczało to także rezygnację z nauki w języku polskim.

Politechnika Poznańska

Budynek Szkoły Realnej został mocno zniszczony podczas walk o Poznań w roku 1945. Na fundamentach starego budynku powstał w latach 50-tych nowy gmach. Obecnie mieści się w nim Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Słynni absolwenci

Źródła

  1. Szkoła Realna w serwisie wyburzone.pl

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki