FANDOM


Skwer Jańskiego

Skwer Bogdana Jańskiego - obszar zieleni znajdujący się między ulicami Langiewicza, Dąbrówki, Pamiątkową i Filarecką.

Nazwę skwerowi nadano 8 kwietnia 2008 r. Upamiętnia Bogdana Jańskiego - ekonomistę i założyciela Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

Przy skwerze stoi kościół Zmartwychwstania Pańskiego, a w pobliżu znajduje się V LO.