FANDOM


Schron U7 IIa.jpg

52° 23.686' N 16° 59.785' E

Schron pomocniczy U7 IIa - schron zlokalizowany na północ od jazu na Cybinie. Na pobliskiej Białej Górze miały w XIX wieku znaleźć się baterie artyleryjskie i pozycje strzeleckie. W związku z tym w pobliżu zbudowano schron piechoty (oznaczony symbolem J2 IIa), a w okresie I wojny światowej mniejszy schron pomocniczy.

Schron składał się z dwóch pomieszczeń. Co ciekawe, nie został on przykryty sklepieniem (jak jego większy sąsiad), lecz stropem wzmocnionym szynami kolejowymi. Niestety nie jest znane przeznaczenie tego schronu. Ślady znajdywane w obiektach podobnego typu każą podejrzewać, że mógł być on punktem opatrunkowym[1].

Źródła

  1. Poznański Szlak Forteczny - Jaz zalewowy na Cybinie koło Białej Góry

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki