FANDOM


Schron piechoty J2 IIa

52° 23.693' N 16° 59.791' E

Schron piechoty J2 IIa - schron zlokalizowany na północ od jazu na Cybinie. Na pobliskiej Białej Górze miały w XIX wieku znaleźć się baterie artyleryjskie i pozycje strzeleckie. W związku z tym w pobliżu zbudowano schron piechoty (oznaczony symbolem J2 IIa), a w okresie I wojny światowej mniejszy schron pomocniczy (U7 IIa).

Schron mógł pomieścić kompanię piechoty (składającą się z 250 żołnierzy i kilku oficerów) w sześciu pomieszczeniach, do których prowadziło siedem wejść. Oficerowie mieli do dyspozycji łóżka, pruski żołnierz musiał zadowolić się jedynie ławką i półką. We wnętrzu schronu znajdowała się studnia, zachowana do dzisiaj (osobom, które mają zamiar wejść do wnętrza schronu zalecana jest więc ostrożność)[1].

Schron piechoty J2 IIa - panorama

Źródła

  1. Poznański Szlak Forteczny - Jaz zalewowy na Cybinie koło Białej Góry

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki