FANDOM


Ty 005

Polwica - miejsce urodzenia Ryszarda Berwińskiego

Ty 011

Polwica - tablica pamiątkowa na dworku

1d Zaniemyśl

Pomnik w Zaniemyślu

Ryszard Wincenty Berwiński - poeta, etnograf, publicysta i działacz polityczny. Urodził się w Polwicy k. Zaniemyśla (w powiacie średzkim).

Nauki pobierał w Lesznie oraz we Wrocławiu i Berlinie, gdzie kontynuował studia filozoficzne.

Był członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego we Wrocławiu, działał w ruchu spiskowym w Poznaniu i Krakowie, uczestnik wydarzeń Wiosny Ludów w Wielkopolsce i Galicji. Uczestnik Zjazdu Słowiańskiego w Pradze, w latach 18521854 poseł do sejmu pruskiego.

W roku 1854 roku wyjechał do Turcji i tam wstąpił do dragonów Sadyka Paszy (Michała Czajkowskiego). Zmarł w nędzy i zapomnieniu we francuskim szpitalu w Konstantynopolu.

Twórczość

Ryszard Berwiński to jeden z ważniejszych poetów wielkopolskich doby romantyzmu. Zadebiutował w 1836 r. w leszczyńskim „Przyjacielu Ludu” zapisami folklorystycznymi. Do jego ważniejszych dzieł należą:

  • Powieści wielkopolskie (1840),
  • Wiersze i poematy (1844),
  • Studia o literaturze ludowej ze stanowiska historycznego (1854),
  • Don Juan Poznański. Poemat bez końca. (1844),
  • Bogunka na Gople(1840),
  • Parabaza do „Don Juana poznańskiego” (1844).

Jego dorobek poetycki, choć nieduży, jest oceniany bardzo wysoko przez literaturoznawców.

Upamiętnienia

Poeta ma swoja ulicę w Poznaniu, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Ślesinie oraz plac w Kargowej (woj. lubuskie) i pomnik w Zaniemyślu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.