FANDOM


Roger Sławski - poznański architekt, naczelny architekt Powszechnej Wystawy Krajowej.

Brat Marii Wicherkiewiczowej.

Edukacja

Absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny. W roku 1895 ukończył architekturę na Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu, otrzymując wraz z dyplomem srebrny medal. Wygrywał liczne konkursy w czasie swoich praktyk w Marburgu i Karlsruhe.

W latach 1900-1904 pracował w ministerstwie robót publicznych w Berlinie, następnie powrócił do Poznania, gdzie otworzył własne biuro projektowe.

Praca w Poznaniu

W roku 1920 został naczelnikiem Wydziału Budowlanego w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej. Po jego likwidacji piastował podobne stanowisko w Urzędzie Wojewódzkim.

PeWuKa

Mimo, iż w roku 1927 przeszedł na emeryturę, pozostał aktywny zawodowo. Jako naczelny architekt PeWuKi zorganizował i kierował pracami grupy architektów opracowujących pełny plan urbanistyczny i architektoniczny terenów wystawowych.

Po wojnie

Po roku 1945 wrócił do zawodu. Laureat nagrody artystycznej miasta Poznania (1948), w roku 1951 był krótko projektantem Międzynarodowych Targów Poznańskich. W okresie 1951-1953 kierował biurem projektowym Pracowni Konserwacji Zabytków.

Projekty

Wiele spośród zaprojektowanych przez Rogera Sławskiego budynków znajduje się w Poznaniu:

Z innych obiektów zbudowanych na terenie Wielkopolski na uwagę zasługują m.in. liczne dwory i pałace (w Starym Sielcu, Dłoni, Wolsztynie, Krerowie, Swadzimiu), budynek Banku Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Kaliszu, kościół farny w Ostrowie Wielkopolskim, plebania w Bninie.

Roger Sławski zmarł w 1963 r. w Poznaniu. Został pochowany na cmentarzu junikowskim.

Upamiętnienia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki