FANDOM


9.7.14 036.jpg

52° 23.934' N 16° 54.207' E

Obiekt zabytkowy.svg

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-460
w dniu 27 października 1998 r.[1]

Restauracja Magnolia - zabytkowy budynek mieszkalny z restauracją.

Historia

Na początku lat dwudziestych XX w. pomiędzy Parkiem Wilsona i ulicą Głogowską pozostawał wolny plac. Zbigniew Zakrzewski tak pisze o tym miejscu:

Mijamy starą kamienicę, gdzie Włoch Enrico Giavi sprzedawał lody. Nieco dalej stoi zaprojektowany przez Władysława Czarneckiego budynek z tarasem i restauracją, ukończony na PeWuK-ę; dziś jest tam Magnolia. Miły dla oka budynek szczęśliwie zasłonił tylną, brzydką, południową ścianę zabudowy Głogowskiej.

Magnolia powstała z inicjatywy prezydenta Cyryla Ratajskiego, a zaprojektował ją Władysław Czarnecki. Magnolia miała zadanie trochę przykryć szpetne tyły kamienic przy ulic a jednocześnie zamykałaby perspektywę ulicy Głogowskiej. 

Grzeszczuk-Brendel w „Atlasie architektury Poznania” pisze:

Fasada została zwrócona nie ku ulicy, lecz na południe i wyeksponowana przez poprzedzający ją skwer przy wejściu do Parku Wilsona. Ponad potraktowanym jako cokół parterem z arkadowymi oknami restauracji, architekt wprowadził w ryzalicie środkowym jońską kolumnadę w wielkim porządku, a całość zwieńczył attyką z pełnego muru. Taras przed restauracją został wykorzystany do wyrównania poziomu terenu.

Magnolia funkcjonuje do dzisiaj, ale teraz jako Villa Magnolia.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki