FANDOM


Quote3  Bomby przyszły nazajutrz – 2 września. Młodość uciekła bez pożegnania, nie wiedziałem, że w godzinie świtu pewnego zwykłego dnia stanąłem po drugiej stronie czasu. Miasto wyludnione z miejscowej młodzieży, zaludnione obcą, przybyłą, spieszącą ku granicom; rojne wędrującymi rodzinami, w których zawsze kogoś brakowało. (...) Zacząłem brać udział w wielkiej grze dziejów  Quote2
„Znaki cichociemnych”, Przemysław Bystrzycki
Przemysław Bystrzycki nagrobek

Nagrobek Przemysława Bystrzyckiego na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan

Przemysław Bystrzycki (pseud. „Grzbiet”, „Kreda”, vel Michał Żaczek) - żołnierz Armii Polskiej, Armii Krajowej, cichociemny. Pisarz, działacz społeczny, poznaniak z wyboru.

Odznaczony m.in. Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznym, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Honorowy Obywatel Poznania i Przemyśla.

Brat Zofii Bystrzyckiej.

Zesłanie

Bystrzycki został w kwietniu roku 1940 r. wraz z matką, babką i trzema siostrami wywieziony do Kazachstanu, do niewolniczej pracy w kołchozie. Wcześniej jego ojciec, Tadeusz Bystrzycki, został aresztowany przez NKWD, a w kilka dni później zamordowany.

Za podjętą z kolegą nieudaną próbę ucieczki został skazany na 10 lat łagrów. Na mocy układu Sikorski-Majski został zwolniony z więzienia w kwietniu 1941 r., w listopadzie zgłosił się do punktu werbunkowego Armii Polskiej.

Droga do Wielkiej Brytanii

W sierpniu 1942 r. dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie zdał małą maturę w szkockim Dunalastair House. Zgłosił się na ochotnika do udziału w pracy wojskowej. Po przeszkoleniu w łączności radiowej oraz tzw. szybkiej radiotelegrafii był radiotelefonistą we Włoszech.

Powrót do Polski

Bystrzycki, jako cichociemny, powrócił do kraju w listopadzie 1944 roku. Wykonał wówczas skok na placówkę odbiorczą „Wilga”, położoną pod Mogielnicą k. Szczawa. W 1. Pułku Strzelców Podhalańskich utrzymywał stałą łączność z bazą we Włoszech i Anglii. Trwała ona nieprzerwanie także po wkroczeniu Sowietów do kraju w sierpniu 1945 roku.

Po przybyciu do Krakowa, został zadenuncjowany, aresztowany przez UB. Otrzymał karę sześciu lat więzienia, którą w wyniku amnestii zmniejszono do jednego roku.

Przyjazd do Poznania

Po opuszczeniu więzienia wyjechał do Poznania. Tutaj zdał maturę oraz ukończył w 1951 roku Wydział Prawno-Ekonomicznym UAM z tytułem magistra filozofii w zakresie socjologii. Studiował również języki obcych, przebywając na uniwersytecie we włoskiej Perugii w 1976 roku.

Działalność w życiu społecznym i literackim

Od czasu osiedlenia się w Poznaniu Przemysław Bystrzycki angażował się w liczne działania. Był m.in. współorganizatorem Koła Młodych w Poznańskim Oddziale Związku Literatów Polskich (lata 1951-1954), redaktorem almanachu „Poznań - dzieje, ludzie, kultura” (rok 1953), współzałożycielem i redaktorem miesięcznika „Nurt” (1964), wiceprezesem Poznańskiego Oddziału ZLP, członkiem polskiego Pen Clubu. Bystrzycki piastował również stanowisko wiceprezesa Stowarzyszenia im. Brandstaettera oraz wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich.

Autor 21 książek, z których ostatnia nosiła tytuł „Jabłko Sodomy”.

Zmarł w roku 2004. Został pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

Upamiętnienia

W roku 2003 otrzymał tytuł honorowego obywatela Poznania[1].

Przemysław Bystrzycki został patronem placu na Strzeszynie w sierpniu 2009 roku.

Źródła

  1. Uchwała nr XXI/144/IV/2003 Rady Miasta Poznania

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki