FANDOM


Powodz 1698 3

Tablica umieszczona na kolumnie w Kościele Bożego Ciała

Powodz 1698 1

Znak powodziowy umieszczony na kolumnie w budynku Psałterii na Ostrowie Tumskim

Powódź w 1698 roku - wystąpiła podczas świąt Wielkiej Nocy (30-31 marca). Wylała wówczas Warta, a woda zalała okoliczne pola i dużą część miasta Poznania - niszcząc mosty: m.in. Chwaliszewski i Wielki oraz zalała kościół farny. Na domiar złego, wybuchła zaraza, która zdziesiątkowała ludność miasta i okolic. Do tego dochodziły ciągłe napady i rabunki dokonywane przez wojska szwedzkie. O powodzi przypomina tablica z czarnego marmuru umieszczona na pierwszym filarze od prezbiterium, między nawą główną a boczną od strony południowej w Kościele Bożego Ciała - przy tablicy brak jest znaku, który odpowiadałby zanotowanemu stanowi wody. O poziomie wody świadczy zaś znak powodziowy umieszczony na kolumnie w budynku Psałterii na Ostrowie Tumskim.

Tak relacjonował wydarzenia jeden ze świadków:

W same wielkanocne święta przybierać poczęła nasza rzeka, którą zowią Wartą, i tak bardzo rozlała, że aż poręcze z mostu wielkiego wszystkie zniosła. Z tejże powodzi w kościele farnym Marii Magdaleny groby się porozwalały, ławy pomieszała woda. Po ulicach: Wodnej, Woźnej i Wielkiej jeździć musieli na tratwach z drzewa porobionych, po Rynku osobliwie tą stroną, gdzie pręgierz, była woda wysoko, że ledwie nie zalała u pręgierza ostatniego stopnia od wierzchu. Z bud śledziowych oknami ludzie po dachach wychodzić musieli i na łodziach tamtą stronę do kościoła teraźniejszego ojców franciszkanów naprzeciwko zamkowi udawali się, bo wszystkie kościoły woda pozalewała, a osobliwie u ojców dominikanów, którym wszystko sklepienie od wierzchu, także filary w wielkim chórze wniwecz się porozwalały i filary w proch się powaliły, gdy tylko kozły na murach z dachówką zostały i organy się tylko zostały przy murze. Wszystkie młyny na Warcie woda porujnowała. Był natomiast w Poznaniu prezydentem Rudolf Andrzej Margowski, doktor medycyny, człowiek porządny.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki