FANDOM


Ten dynks trzeba narychtować, tej!

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tego artykułu. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Powódź w 1551 roku była jedną z największych powodzi (trzecia pod względem wielkości), które nawiedziły miasto. Po świętach wielkanocnych Warta zalała Chwaliszewo i inne przedmieścia. Woda dostała się także do katedry i wyrządziła w niej wielkie szkody.

Zachował się łaciński opis powodzi pióra pisarza miejskiego Błażeja Winklera, który po polsku brzmi:

Z Nowej Grobli, z Rybaków i Chwaliszewa ludzie z dobytkiem swoim z domów powynosić się musieli. Niektóre domy na tych przedmieściach zalane zostały aż do dachów. Mosty wszystkie woda zerwała. Wraz z wielkim mostem uniosła ze sobą także 31 kamieni młyńskich i innych oraz inne ciężary, które dla wzmocnienia mostu zewsząd zwieziono. Nikt nie mógł pieszo, konno lub wozem dostać się do miasta. Ponieważ powódź trwała od 10 do 24 marca, zaczęło w mieście zbywać na żywności i magistrat musiał ze skarbu publicznego żywić kilka tysięcy uboższych mieszkańców. Wszystkie kościoły z wyjątkiem Św. Wojciecha i Św. Marcina zalane były na kilka łokci wodą. W niektórych trumny i ławki pływały. Rynek cały tak dalece napełniony był wodą, że rosłe konie furmana jednego, który z Norymbergi przed powodzią towary przywiózł, koło wagi miejskiej pływały. Do Ratusza nie można się było inaczej zbliżyć, tylko czółnami i tratwami. Nabożeństwo nie mogło się odprawiać po kościołach i duchowni odprawiali nabożeństwo bądź w Wadze miejskiej, bądź w pałacu Górków. Wiele domów na przedmieściach zawaliło się, wiele też woda porysowała lub w samych fundamentach wzruszyła.

Pisarz miejski tak opisał skutki kataklizmu:

„W czasie tej powodzi dużo ludzi znalazło śmierć w wodzie. Ponadto nadeszło w czasie kulminacji stanów ochłodzenie i przez klika dni silnie wiało”.

Z tej powodzi nie zachował się żaden znak, określający poziom zalewu.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki