FANDOM


Powódź w roku 1515 ogarnęła Garbary, Piaski, Rybaki i przyległe okolice miasta. W klasztorze Bernardynów woda dostała się do kościoła, w którym opiekowano się umierającymi na morowe powietrze zakonnikami. Powódź spowodowała, że zmarłych musiano chować w kościele św. Marcina. Klasztor i kościół Karmelitów został tak zniszczony przez powódź, że zakonnicy musieli szukać schronienia w mieście na kilka tygodni.[1]

Zgodnie z zapisami kronikarza miejskiego Mikołaja Ruczla powódź rozpoczęła się 6 lipca (wg Borasa i Trzeciakowskiego miało to być w dniu 11 listopada [1], jednak nie zgadzają się daty) i trwała aż do dnia 29 września.[2]

Źródła

  1. 1,0 1,1 Z. Boras, L. Trzeciakowski, „W dawnym Poznaniu”, Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
  2. Kronika poznańskich pisarzy miejskich, Jacek Wiesiołowski (red.), Wydawnictwo Miejskie, 2004.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki