FANDOM


Powódź w 1501 r. spowodowana była wystąpieniem Warty z brzegów po świętach wielkanocnych oraz po raz kolejny około święta Bożego Ciała. Woda doszła do bram miejskich. Trwała od 21 marca aż do 17 czerwca. Po terenach Chwaliszewa, Piasków i Rybak pływano czółnami. Fala powodziowa zerwała mosty na Chwaliszewie i Ostrówku.[1]

Tak Mikołaj Ruczel opisał powódź w księgach miejskich:

W roku Pańskim 1501, począwszy od niedzieli Letare aż do końca oktawy po Bożym Ciele, rzeka Warta wzbierała, tak że woda stała na wałach miasta powyżej mostu, a na Chwaliszewie pływali ludzie łodziami, a następnie tak wielka nastała obfitość robactwa, że wiele drzew padło uschniętych.[2]

Źródła

  1. Z. Boras, L. Trzeciakowski, „W dawnym Poznaniu”, Wydawnictwo Poznańskie, 1969.
  2. Kronika poznańskich pisarzy miejskich, Jacek Wiesiołowski (red.), Wydawnictwo Miejskie, 2004.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki