FANDOM52° 24.448' N 16° 55.145' E

Quote3  Jest to pomnik niezwykły, poświęcony niezwykłym ludziom, którzy dokonali niezwykłego czynu  Quote2
dr Marek Grajek
podczas odsłonięcia pomnika

Pomnik Pogromców Enigmy - odsłonięty 10 listopada 2007 roku pomnik poświęcony trójce kryptologów: Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Różyckiemu i Henrykowi Zygalskiemu, którzy w roku 1932 „złamali” szyfr niemieckiej elektromechanicznej maszyny szyfrującej Enigma. Opracowana bomba kryptologiczna pozwoliła automatycznie łamać szyfr kolejnych wersji Enigmy. Przyczyniło się to do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej, pozwalając na bardzo skuteczne śledzenie ruchów wojsk nieprzyjaciela, jego okrętów oraz poznanie treści korespondencji sztabowej.

Information icon Dowiedz się więcej w: Złamanie kodu Enigmy

Odsłonięcie

Powstały z inicjatywy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk pomnik nie bez przyczyny stanął przed Zamkiem Cesarskim. W latach międzywojennych mieścił się w nim Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Poznańskiego, którego absolwentami była trójka kryptologów. Po drugiej stronie ulicy Kościuszki stał zaś budynek wojskowej intendentury, w którym do 1932 roku kryptolodzy prowadzili swe prace na rzecz Wojska Polskiego.

Twórcami pomnika są Grażyna Bielska-Kozakiewicz i Mariusz Krzysztof Kozakiewicz z Zakopanego. Imiona i nazwiska genialnych poznańskich matematyków wkomponowane zostały w kombinację cyfr szczelnie wypełniających ściany metalowego, trójkątnego obelisku.

Z inicjatywy Fundacji Terra 71 w krypcie kościoła św. Wojciecha również odsłonięto tablicę poświęconą trójce kryptologów.

Historia i polityka

Kryptolodzy na upamiętnienie swojego osiągnięcia musieli czekać długie 75 lat. Komuniści nie byli nimi zainteresowani, natomiast alianci woleli uwypuklać swą rolę w odczytaniu kodu niż dzielić się sławą z Polakami i narażać się mocarstwu stojącemu po drugiej stronie żelaznej kurtyny.

Linki