FANDOM


52° 24.463' N 16° 55.013' E

Bismarck Denkmal 1915

Pomnik na pocztówce z roku 1915

Pomnik Otto von Bismarcka - nieistniejący obecnie pomnik upamiętniający kanclerza Rzeszy Otto von Bismarcka, wzniesiony w roku 1903, usunięty w roku 1919. Pomnik ten stał na obecnym Placu Mickiewicza.

Historia pomnika

Na przełomie wieków XIX i XX władze niemieckie postanowiły nadać miastu status Rezydencjonalnego Miasta Poznań, stolicy niemieckiego wschodu. Niemieckość Poznania podkreślać miało nie tylko monumentalne budownictwo powstającej Dzielnicy Cesarskiej, ale i pomniki o jednoznacznie niemieckiej i triumfującej wymowie.

Komisja budowy pomnik von Bismarcka, w której znaleźli się przedstawiciele miasta i członkowie Hakaty, powstała w roku 1900. Rada Miejska nigdy nie była w całości zgodna co do pomysłu realizacji pomnika, nie wszyscy poznańscy Niemcy byli zwolennikami tego pomysłu. Polacy byli rzecz jasna jednoznacznie przeciwni, jednak ich głos nie miał praktycznie żadnego znaczenia.

Odsłonięcie

Pomnik autorstwa prof. Gustava Eberleina odsłonił Herbert von Bismarck (najstarszy syn Żelaznego Kanclerza) w towarzystwie małżonki oraz Heinrich Tiedemann (współzałożyciel Hakaty) 11 października 1903 r. Sam pomnik gotów był już rok wcześniej, ale z uwagi na budowę Dzielnicy Cesarskiej termin jego odsłonięcia odłożono w czasie.

Monument przedstawiał Bismarcka w buńczucznej pozie stojącej w pickelhaubie. Prosty cokół pozwalał skierować pełną uwagę na postać Żelaznego Kanclerza.

Pomnik przeszedł renowację w roku 1907.

Losy pomnika po Powstaniu

Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie sprawiło, iż nowe władze miejskie w roku 1919 postanowiły usunąć wszystkie niemieckie pomniki, umieszczając na liście pomnik von Bismarcka w pierwszej kolejności.

Z 3 na 4 kwietnia 1919 roku pomnik wraz z kilkoma innymi zrzucono z cokołu i przewieziono do składnicy złomu na ul. Masztalarskiej.

W roku 1930 pomnik przetopiono na na figurę Chrystusa Króla, która stanowiła zasadniczą część Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa umieszczonego w miejscu, w którym uprzednio stał pomnik von Bismarcka.

Głowę Kanclerza przetopiono zaś na figurę Jana Baptysty Quadro:

Wydać mistrzowi głowę Bismarcka celem należytego wykorzystania jej

Ciekawostki

  • Pomnik był często obrzucany przez Poznaniaków kamieniami, aż w końcu wystawiono przy nim straże.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki