FANDOM


52° 24.686' N 16° 57.127' E

Ten dynks trzeba narychtować, tej!

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tego artykułu. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Ostrówek (pierwotnie Ostrów) był położony pomiędzy Ostrowem Tumskim i Śródką. Stanowił kiedyś własność kapituły poznańskiej.

Historia

Ostrówek był oddzielnym miastem od (na mocy przywileju króla Władysława Warneńczyka z 1444 r.), nazywany kiedyś najmniejszym miastem Korony Polskiej. Wg spisów z XVI i XVII wieku  mieszkało tu 16–20 rodzin, a w różnych okresach do 200 mieszkańców. Mieszkali tu głównie rzemieślnicy, którzy świadczyli usługi na rzecz niższego kleru, sług kanoników i prałatów. Ostrówek posiadał pełne prawa miejskie i targ organizowany co sobotę. Jest prawdopodobnie najstarszą (przedhistoryczną) częścią Poznania[1].

W 1800 r. Ostrówek razem ze Śródką i Chwaliszewem włączono do Poznania. Włączenie odbiło się niezbyt korzystnie dla tego rejonu, dopiero po roku 1870, kiedy Poznań zaczął się rozwijać bardziej dynamicznie, Ostrówek i Śródka stały się bardziej atrakcyjne.

Nazwa Ostrówek została wprowadzona dla odróżnienia od Ostrowa Tumskiego. Używana była w czasach pruskich, przyjęta oficjalnie 29 sierpnia 1919.

Aktualnie przypomina o nim ulica Ostrówek.

Źródła

  1. Zygmunt Zaleski - „Nazwy ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.