FANDOM


Monika Gruchmanowa - profesor UAM, językoznawca, socjolingwista, znawca języka polskiego, wybitna badaczka gwary poznańskiej.

Dzieciństwo i studia

Gruchmanowa urodziła się w rodzinie górniczej, jej rodzice mieszkali w Gelsenkirchen-Horst w Westfalii. Po przeniesieniu na Śląsk jej ojciec, Michał Mróz objął stanowisko kierownika szkoły w Marklowicach Górnych. W mieście tym spędziła dzieciństwo i skończyła szkołę powszechną. W roku 1936 zaczęła naukę w gimnazjum w Rybniku, którą przerwała wojna. W 1946 roku ukończyła liceum w Lublińcu i rozpoczęła studia polonistyczne na uniwersytecie w Poznaniu.

Praca naukowa

Już na czwartym roku studiów, jako wyróżniająca się studentka, otrzymała etat asystenta w katedrze Języka Polskiego. Od tej pory związała się na zawsze z Poznaniem i Uniwersytetem Poznańskim. W 1950 roku wyszła za mąż za Bohdana Gruchmana, poznanego kilka lat wcześniej w szkole średniej w Lublińcu.

W 1951 roku uzyskała tytuł magistra i została starszym asystentem.

W 1961 roku uzyskała stopień doktora a w 1970 habilitację i awansowała na stanowisko docenta.

W 1983 roku otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, natomiast w 1991 roku została profesorem zwyczajnym.

W czasie swojej kariery naukowej Gruchmanowa była Kierownikiem zakładu Filologii Polskiej w Wyższym Studium Nauczycielskim w Poznaniu. Ponadto pełniła funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Poznańskim, 14 lat była kierownikiem Zakładu Języka Polskiego na tej uczelni. Wypromowała 160 magistrów i siedmiu doktorów.

Badania

W latach 50-tych prowadziła badania dialektologiczne, które napotykały duże trudności. Ludność wsi była zastraszona przez komunistów, niepopularne były germanizmy, a władza lokalna nieufna.

Ciekawym epizodem w jej pracy naukowej było stypendium badawcze przeprowadzone wśród emigrantów polskich w Idependence w USA, wśród których jest wielu potomków Ślązaków z wioski Popielów na opolszczyźnie.

Z pasją badała również poznańską gwarę, często mimo niekorzystnych uwarunkowań i złej koniunktury politycznej. Wydała książki poświęcone gwarze: m.in. Mowa mieszkańców Poznania, Polszczyzna Poznania po odzyskaniu niepodległości, a obecnie oraz Słownik gwary miejskiej Poznania, za który otrzymała nagrodę naukową miasta Poznania. Oceniana była jako świetny dydaktyk i pracownik terenowy.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki