FANDOM


52° 24.503' N 16° 56.058' E

Medio Civitatis (łac. środek miasta) - termin w urbanistyce określający pręgierz.

Dosłowne tłumaczenie terminu medio civitatis oznacza środek miasta. W urbanistyce, w kontekście historycznym termin ten charakteryzuje środek miasta lokacyjnego, w miejscu którego w średniowieczu, m.in. w Poznaniu, powstał pręgierz.

Na terenie miasta lokacyjnego w Poznaniu jest kilka osi kompozycyjnych, które tworzą ortogonalny układ przestrzenny ze Starym Rynkiem w centrum miasta lokacyjnego. Ortogonalny układ przestrzenny wynika z historycznego ukształtowania miasta lokacyjnego. Już w XIII wieku osie symetrii przecinały się w miejscu, gdzie później postawiono pręgierz. Przypuszcza się, że stanął on w miejscu znaku mierniczego, względem którego wytyczono ulice i parcele.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.