FANDOM


Marian Pokładecki pseud. „Zoli”, „Cybina”, „Witold”, „Ziemski” - żołnierz AK.

Ukończył Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu.

Między 1931 a 1933 r. odbył służbę wojskową, gdzie ukończył kurs łączności, następnie szkołę podoficerską.

W trakcie Kampanii Wrześniowej ewakuowany wraz ze sztabem Naczelnego Wodza z Warszawy. Skąd udał się przez Rumunię, Jugosławię, Maltę do Francji i po jej kapitulacji ewakuował się do Wielkiej Brytanii. W Anglii przebywał w Blackpool, Renfrew i St. Andrews, gdzie był dowódcą radiostacji goniometrycznej. Między 15 marca a 29 grudnia 1942 r. skierowany do lotów rozpoznawczych nad terenami przewidywanymi na przyszłą inwazję wojsk alianckich. Później odbył w Cowdenbeath kurs łączności dla potrzeb pracy konspiracyjnej w kraju. Zaprzysiężony 4 marca 1943 r. i awansowany na plutonowego.

Przerzucony do Włoch 4 kwietnia 1943 r. już jako porucznik ze starszeństwem (na czas wojny). Skoczył do okupowanej Polski w okolice Mińska Mazowieckiego na placówkę „Pierzyna”. W kraju prowadził szkolenia z zakresu łączności. Po rozwiązaniu AK działał nieprzerwanie w Delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj, jego łączniczką była także jego żona Janina Drozdowska vel Janina Radeska. 7 czerwca 1945 r. aresztowany przez UB, zwolniony po torturach 29 września 1945 r. po umorzeniu postępowania.

Odznaczony Virtuti Militari 5 kl. i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki