FANDOM


Quote3.png  Dla mnie, który nie ma zbyt wielkich osiągnięć aktorskich...  Quote2.png
Marian Pogasz o sobie samym
Quote3.png  Wielka postać w Poznaniu  Quote2.png
Izabella Cywińska, reżyser, o Marianie Pogaszu

Marian Pogasz - aktor teatralny i radiowy, odtwórca postaci Starego Marycha.

Teatr

Absolwent Państwowej Szkoły Instruktorów Teatralnych w Poznaniu. Debiutował w roku 1951 na deskach Teatru Młodego Widza w roli Jędrka-Mędrka. Następnie związany był z kolejnymi poznańskimi teatrami: Lalki i Aktora, Satyryków, a także Polskim i Nowym. Współpracował również z kabaretem „Tey”.

Występom teatralnym poświęcił 45 lat swojego życia. Tekstów uczył się na spacerach, w lesie. Asystowały mu przy tym drzewa, do których mówił traktując je jako swoich kolegów na deskach teatralnej sceny.

Zmarł 31 grudnia 1999 r. w Poznaniu, został pochowany 6 stycznia 2000 r. na cmentarzu junikowskim.

Stary Marych

Największą popularność przyniosła mu rola Starego Marycha blubrającego na antenie Radia Merkury nieprzerwanie od roku 1983 aż do śmierci Mariana Pogasza w roku 1999.

Do Starego Marycha Pogasz - jak twierdził - miał uczucie „mieszane”[1]. Przyzwyczaili się za to do niego poznaniacy. Kiedy więc wyjątkowo zdarzyło się, że audycji nie było, u Pogaszów zaraz dzwonił telefon. Panie Marianie, co się stało? - pytali wierni słuchacze coniedzielnych „Blubrów Starego Marycha”.

Upamiętnienia

Przypisy

  1. http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/113423,druk.html

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki