FANDOM


Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Historia Poznania

Poznań - 1618 rok

Poznan-1618.jpg

W związku z rozwojem techniki wojennej system obronny miasta był kilkakrotnie modernizowany i ostatecznie został ukształtowany na początku XVI w. W całości średniowieczne fortyfikacje zobaczyć można na widoku miasta Brauna i Hogenberga z 1618 roku. Na tym widoku wzorowana jest makieta w skali 1:150 pokazująca zabudowę średniowiecznego Poznania, którą oglądać można w podziemiach klasztoru oo. Franciszkanów.

Information icon.svg Dowiedz się więcej w: Civitates orbis terrarum

Poznań - 1888 rok

Poznań 1888r..jpg

Miasto w latach 80. XIX wieku coraz bardziej odczuwało skutki ograniczeń budowlanych wokół twierdzy. W latach 1888-89 ograniczenia te zniesiono częściowo wokół rdzenia na lewym brzegu, a także złagodzono restrykcje budowlane na Chwaliszewie i prawym brzegu Warty. Lata 1888-89 są też ważne z punktu widzenia zmian dokonanych w kolejnych latach (zwłaszcza w okolicy głównego koryta Warty). W latach tych Poznań nawiedziły wielkie powodzie o katastrofalnych skutkach (niektóre tereny znajdowały się 5 tygodni pod wodą, a Stary Rynek tydzień). Bezpośrednim skutkiem powodzi było powstanie konkurencyjnych projektów regulacji Warty - rządowego i magistrackiego. Uznano, że wszystkie wały nadrzeczne muszą zostać podwyższone do poziomu przynajmniej 7,2 m nad poziom zerowy wodowskazu przy Moście Chwaliszewskim (58,166 m.n.p.m.) - dopiero to zapewnić powinno miastu bezpieczeństwo nawet przy wysokich stanach Warty. Po kilku latach targów o pieniądze, w roku 1897 rozpoczęto prace. Regulacja systemu wodnego przebiegała powoli i zakończona została dopiero pod koniec lat 20-tych XX wieku.

Poznań - 1896 rok

Poznan-1896.jpg

Szeroko zakrojone prace w latach 90-tych XIX wieku objęły:

Poznań - przełom XIX - XX w

Poznan-XIX-XXw.jpg

Inkorporacja z 1900 roku odegrała ważną rolę w kształcie przestrzennym miasta, liczbie i strukturze ludności. Przyłączono wówczas: Łazarz, Górczyn, Jeżyce i Wildę. Przed inkorporacją miasto obejmowało 947 ha, po powiększeniu obszaru 3303 ha. Gwałtownie wzrastała również liczba ludności z 75 tys. w roku 1899 do 117 tys. w roku 1900. Po roku 1900 dalej następowało zintegrowanie przestrzenne i funkcjonalne zespołu osadniczego, spajającego śródmieście (Stare Miasto prawo- i lewobrzeżne) z otaczającym je obszarem. Gwałtowny rozwój urbanistyczny miasta na przełomie XIX i XX wieku został dostrzeżony w Niemczech. Zaowocowało to uzyskaniem w 1910 roku tytułu „miasta rezydencjonalnego cesarza”. Wśród zmian budowlanych na przełomie XIX-XX warto odnotować:

  • zbudowanie głównej elektrowni (zbudowana w 1901 roku, uruchomiona w 1904 r.) obok gazowni na Grobli (numer 36 na mapie)
  • likwidacja starej rzeźni, która przez cały XIX wiek znajdowała się nad Wartą, na cyplu utworzonym przez uchodzącą do Warty Bogdankę, na północnym końcu ulicy Szyperskiej. Bodganka została skanalizowana w latach 70-tych XIX wieku, później też przedłużono Szyperską do ulicy Tama Garbarska. Rzeźnia została zlikwidowana w ostatnich latach XIX wieku, kiedy po drugiej stronie Tamy Garbarskiej zbudowano nowoczesną dużą rzeźnię na Grochowych Łąkach, a miejsce starej zajął port przeładunkowy nad Wartą. Do portu poprowadzono również bocznicę kolejową.
  • W latach 1892-96 zasypano fosę przed rdzeniem na odcinku od Bramy Wildeckiej do Berlińskiej oraz zniesiono wały lunetowe Bastionu III i IV,
  • do roku 1901 rozebrano bramy: Berlińską,Cmentarną i Szelągowską. Warto zwrócić uwagę, że przez kilka lat (1901-4) nadal istniały nietknięte umocnienia rdzenia, z rozebranymi niektórymi bramami.

Poznań - 1900 rok

Poznan-1900rok.jpg

W roku 1891 nowy burmistrz Richard Witting rozpoczął intensywne działania na rzecz formalnego zniesienia twierdzy, przez cały 1898 rok zabiegał o to u ministrów Rzeszy, a nawet cesarza. Po wielkiej „naradzie wojennej” z udziałem przedstawicieli rządy, burmistrza Wittinga i wojskowych w maju 1898 roku doszło do porozumienia z władzami wojskowymi, które żądały 18 milionów marek odszkodowania (budżet miasta w 1898 wynosił 3,77 mln marek, a w 1900 5,85 mln). Po naradzie cesarz wyraził zgodę, w 1900 nowy premier Bernhard von Bülow wystąpił z oficjalnym wnioskiem o likwidację umocnień. We wrześniu 1902 roku, podczas wizyty cesarza Wilhelma II w Poznaniu, po zakończeniu manewrów wojskowych i uroczystym wkroczeniu wojsk do twierdzy, podjęta została oficjalna decyzja (Allerhöchste Kabinett Order z 3 września 1902 r.) o zniesieniu części twierdzy Poznań - umocnień rdzenia na lewym brzegu Warty. Aby zachować historyczne nazwy, cesarz polecił nadać je fortom pierścienia zewnętrznego, co też uczyniono.

Poznań - 1905 rok

Poznan-1905r.jpg

Od 1902 roku burmistrzem był Ernst Wilms, za jego kadencji w 1903 r. opracowana została nowa ustawa budowlana, która uregulowała proces planowej zabudowy nowych dzielnic i terenów pofortecznych. W 1904 rozpoczęła pracę Królewska Komisja d/s Rozbudowy Miasta Poznania z profesorem Josephem Stübbenem z Kolonii, znanym urbanistą, autorem projektów pierścieni zabudowy na terenach pofortecznych w Kolonii i Poznaniu (1904). Opracował on nie tylko projekt zagospodarowania terenów pofortecznych w mieście, ale także budowy parku, stawu (na Bogdance) i dzielnicy willowej na Sołaczu (1909-1914).

Poznań - 1910 rok

Poznan-1910r.jpg

20 sierpnia 1910 roku Poznań dostąpił zaszczytu dołączenia do grona cesarskich miast rezydencjonalnych (Residenzstadt). Grono to tworzyły m.in. Berlin, Królewiec, Wrocław, Strassburg. W latach 1901-11 przebudowano skrzyżowanie linii stargadzkiej i toruńskiej na północ od dworca. Linia toruńska biegła dotychczas od dworca w wykopie, potem pod długim wiaduktem linii stargardzkiej (na skrzyżowaniu z ulicą Królewską - obecnie Libelta) i zakręcała na wschód, na poziomie terenu lub niewysokim nasypie (linia stargardzka po wspięciu się na nasyp i wiadukt zakręcała w lewo, na zachód). Teraz obie linie na północ od Kaponiery przeprowadzono pod nowym Mostem Teatralnym, wprowadzono razem na nasyp, zbudowano nad Królewską dwa nowe wiadukty (między nimi umieszczono mały blokhauz) i usypano wysoki nasyp linii toruńskiej w stronę wschodnią, aż do przystanku Tama Garbarska (obecnie Poznań-Garbary). Do 1911 roku Niemcy przebudowali też układ torów na Dębcu - na południe od dworca, tworząc nowe odcinki łączące tory (linii berlińskiej, wrocławskiej i kluczborskiej), a inne likwidując. Układ wtedy tam ukształtowany istnieje w zasadzie do dziś.

Poznań - 1927 rok

Mapa - Praktyczny przewodnik po Poznaniu z planem miasta.jpg

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.


Poznań - 1948 rok

PLAN STOL MIASTA POZNANIA 1948.jpg

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.


Poznań - 1978 rok

Centrum 1978.jpg

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki