FANDOM


Makieta Dawnego Poznania
Makieta - Kolegiata Farna.jpg

Lokalizacja makiety

Poznan Braun Hohenberg.jpg

Miedzioryt z dzieła Civitates orbis terrarum - inspiracja twórców makiety

Makieta Dawnego Poznania - dostępna dla zwiedzających w podziemiach klasztoru oo. Franciszkanów na Górze Przemysła, pokazuje Poznań taki, jaki został przedstawiony na miedziorycie w dziele Civitates orbis terrarum z 1618 r.

Centralną część makiety zajmuje miasto na lewym brzegu Warty, w obrębie średniowiecznych murów. Prócz tego można obejrzeć miniaturę ważnego w historii miasta i państwa Polskiego Ostrowa Tumskiego oraz podmiejskich osad: Chwaliszewa, Garbar, Świętego Marcina i Świętego Wojciecha. W miniaturowym Poznaniu widać jak porządnie brukowany był w początkach XVII w. rynek, jak potężne były jego mury obronne, kościoły, stawiane na chwałę Bogu i Ratusz - świadectwo wielkości i bogactwa miasta, i jego mieszkańców.

Nagrany 27-minutowy komentarz opowiada o dawnym Poznaniu, o życiu, jakie prowadzili w nim poznaniacy i o tym, jak miasto zmieniło się przez wieki. System świateł rozświetla fragmenty miasta, o których akurat jest mowa. Porównując makietę ze współczesnym Poznaniem można dostrzec budowle stojące (czasem w zmienionej postaci, jak katedra) do dziś, ale także nieistniejącą np. kolegiatę św. Marii Magdaleny czy zamek Przemysła.

Informacje o makiecie

  • Skala: 1:150
  • Powierzchnia: ponad 50 m2
  • Liczba elementów: ponad 2000
  • Czas budowy: 6 lat
  • Ciężar gipsowej podstawy: ponad 1000 kg

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki