FANDOM


Lasek Marceliński - las komunalny, znajdujący się w zachodniej części Poznania, na terenie kilku jego dzielnic: Marcelina, Junikowa, Wydm, Osiedla Bajkowego i Edwardowa. W większości wypadków Lasek stanowi jedną z granic tych części miasta. Powierzchnia wynosi 230 ha, w tym lasy prywatne to 16,5 ha.

Opis ogólny i sąsiedztwo

Lasek powstał w drodze zalesień gruntów porolnych w latch 40. i 50. XX wieku.

Przez teren Lasku przebiega ul. Perzycka oraz planowana III rama komunikacyjna. Znajdują się tutaj liczne ścieżki spacerowe (15,7 km), szlak rowerowy, szlaki konne i górka saneczkowa (powstała na pryźmie dawnego wysypiska śmieci z lat 40. XX wieku, które z kolei zaaranżowano w dawnej kopalni piasku). Towarzyszą im place zabaw dla dzieci z rozbudowaną infrastrukturą. Przy ścieżkach stoi 81 ław wypoczynkowych, 43 kosze na śmieci i dwa deszczochrony. Jest to popularny teren rekreacyjny i wypoczynkowy mieszkańców Poznania. Do terenów Lasku przylegają następujące ważne obiekty miejskie:

Przyroda

Drzewostan tworzy głównie sosna z niewielką domieszką brzozy. Rosną także brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, czeremcha pospolita, dąb bezszypułkowy, dąb czerwony, grab pospolity, klon jawor, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, modrzew europejski, wiąz pospolity, wierzba biała, topola biała i robinia akacjowa. Zwierzęta zamieszkujące teren Lasku, to m.in.: zębiełek karliczek, myszołów zwyczajny, dzięcioł średni, sikora bogatka, jastrząb gołębiarz, rybitwa rzeczna, kruk, sroka zwyczajna, sójka zwyczajna, gołąb grzywacz, nietoperze, ryjówka aksamitna, wiewiórka pospolita, jeż zachodni, sarna, lis, kuna leśna, jenot, zając szarak, tchórz zwyczajny, piżmak, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, a rzadko dzik (zachodzący).

W północnej części Lasku - przy ul. Leśnych Skrzatów/Strzegomskiej, znajduje się bezimienny staw, zamieszkiwany przez ptactwo wodne (kaczka krzyżówka, łyska). Zachodnią stroną Lasku przepływa Strumień Junikowski.