FANDOM


Królewski Zakład dla Głuchoniemych.jpeg
Krolewski osrodek gluchoniemi.jpg

Królewski Zakład dla Głuchoniemych wraz z willą dyrektora ośrodka (po prawej)

Krolewski osrodek2.jpg

Dobudowana część Królewskiego Zakładu dla Głuchoniemych

52° 24.697' N 16° 57.328' E

Królewski Zakład dla Głuchoniemych - zbudowany w XIX wieku zakład zajmujący się opieką nad głochoniemymy dziećmi.

Historia

Inicjatorem powstania szkoły był radca szkolny August L. Jacob. Z jego to inicjatywy przyznano pensję nauczycielowi muzyki w poznańskim seminarium nauczycielskim Józefowi Sikorskiemu oraz zaczęto przyjmować dzieci do poznańskiego zakładu (28 lutego 1832 roku).

Ministerstwo przyznało 200 talarów z funduszu seminaryjnego. Pieniądze te przeznaczono na urządzenie mieszkania dla dzieci głuchoniemych w byłym klasztorze na Środce. Wyżywieniem i opieką nad uczniami miał zając się nauczyciel seminaryjny Szczepkowski.

Nowy budynek

W 1836 roku przystąpiono do budowy nowego budynku, który został połączony z klasztorem niższym łącznikiem. Cegła na ten budynek została sprowadzona z cegielni Murzynowa(Morrn). Budynek mial 60 stóp długości i 40 stóp szerokości. Dach został pokryty dachówką. Całkowity koszt budowy wyniósł 7 tys. 642 talary plus prace stolarskie, ślusarskie i inne, aż zamknął się kwotą 9 tys. 377 talarów. Budynek miał wytrzymać 200 lat.

Rozbudowa

W 1905 roku postanowiono na zlecenie dyrektora J.Radomskiego rozbudować szkołę. W 1906 roku rozpoczeto prace ziemne. Budowę nowej szkoły, na wzór szkoły miejskiej przy ul. Cegielskiego zakończon w 1907 roku. W 1907 roku rozebrano stara salę gimnastyczną i wybudowano nową - na wzór sali gimnastycznej przy ul. Wyspiańskiego. Na placu przed budynkiem poseminaryjnym, przeznaczonym na internat, wybudowano chlewiki, drewnik oraz ubikacje.

Obecnie

Wpisane do zabytku rejestrów budynki stoją tu w niemal niezmienionej formie od połowy XIX wieku. Dzisiaj wszystkie te budynki zajmuje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących.

Zródła zdjęć

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki