FANDOM


4a 084

Ten dynks trzeba narychtować, tej!

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tego artykułu. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr 212
w dniu 6 listopada 1978 r.[1]

Królewski Sąd Powiatowy (niem. Königliches Amstgerichst) - wzniesiono w latach 1905-08, tuż obok więzienia przy ulicy Młyńskiej 1a i Nowowiejskiego. Sąd powstał dla potrzeb pruskiego wymiaru sprawiedliwości wg projektu berlińskich architektów Gruttera i Hirta (projekt wstępny arch. Saal).

W skrzydle frontowym znajdują się sale rozpraw i główna klatka schodowa, a w skrzydle zachodnim pokoje sędziów i pisarzy sądowych. Projekt ten stanowił wyraz nowych tendencji w opracowaniu budynków sądowych, jakie pojawiły się wówczas w Niemczech, tzw. baroku wilhelmińskiego. Elewacje, z rustykalnym opracowanym boniowanym cokołem, fasada podkreślona dwoma, wyższymi ryzalitami bocznymi i niższą częścią centralną z portalem wejściowym z alegoriami Prawa i Sprawiedliwości, w górnej części waga ważąca prawo i sprawiedliwość. Podczas wojny zniszczona została wieżyczka umieszczona na osi nad głównym wejściem, po której pozostała jedynie wieloboczna podstawa. Reprezentacyjny charakter ma również wnętrze. Arkadowy podcień poprzedza wejście do holu głównego z paradną, wachlarzową klatką schodową z kutą balustradą. Na parterze gurty zdobiona płaskorzeźba kamienna, zaś na wyższych piętrach ozdoby ze sztukaterii. W skrzydle zachodnim hol nakryty był przeszklonym świetlikiem, wokół holu obiegają go krużganki wsparte na filarach i kolumnach marmurowych. Wnętrza mają charakter neobarokowy z elementami neoklasycyzmu i secesji. Obecnie w budynku mieści się poznański Sąd Rejonowy.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki