FANDOM


Kościół Wniebowstąpienia Poznań001

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego

Wnętrze kościola wniebowstąpienia

Ołtarz

Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego - rzymskokatolicki kościół parafialny zlokalizowany na winogradzkim osiedlu Wichrowe Wzgórze.

W 1982 r. na osiedlu Kraju Rad (obecnie osiedle Wichrowe Wzgórze) wybudowano barak, mający być kaplicą przyszłej parafii do czasu wybudowania kościoła. Dwa lata później rozpoczęto budowę świątyni, którą zakończono w 1993 r.

Budynek jest budowlą wielobryłową, olicowany jednolicie jasną klinkierową cegłą i stanowi kontrast dla otaczających go wysokich budynków. Elementem wertykalnym jest wieża zwieńczona krzyżem, dominująca nad całością. Autorem projektu kościoła jest Witold Milewski. Kierownikiem budowy kościoła został Stefan Tomkowiak. Wystrój wewnętrzny i polichromie na ścianie ołtarzowej zaprojektował prof. Jacek Strzelecki z ówczesnej Akademii Sztuk Pięknych.

W roku 2007 w pobliżu kościoła postawiono pomnik Serca Jezusowego.