FANDOM


52° 24.674' N 16° 57.258' E

Kościół św. Małgorzaty - 1927.jpg

Wnętrze kościoła w roku 1927

Obiekt zabytkowy.svg

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-168
w dniu 14 lutego 1930 r.[1]

Kościół pw. św. Małgorzaty Panny i Męczenniczki – gotycki (z elementami barokowymi), zabytkowy kościół znajdujący się na Rynku Śródeckim.

Świątynia powstała w I połowie XIII wieku, a pierwsza o niej wzmianka datowana jest na rok 1253. Przebudowywana dwukrotnie: na przełomie XV i XVI oraz w XVII i XVIII wieku, gdy dobudowano dwie kaplice, wieżę oraz zakrystię. Podczas remontu trwającego w latach 1946-1947 odsłonięto część średniowiecznych detali.

Architektura

Obecną świątynię zbudowano w drugie połowie XIV wieku, jako największy spośród podmiejskich kościołów. Świadczyło to o znaczeniu osady. W XV-XVII wieku do kościoła dobudowano kaplice. Miała powstać także wieża i nie bardzo wiadomo dlaczego nie jest dokończona. Według niektórych podań wieży nie dokończono; wg innych, że została utrącona, bo kiedyś była zwieńczona hełmem.

W XVII wieku kościół przeszedł w ręce zakonu Filipinów za sprawą proboszcza księdza Stanisława Grudowicza , który to w 1665 roku wstąpił do zakonu filipinów.

Brama w murze otaczającym świątynię powstała w 1786 roku. Na bramie, nad wejściem widnieje motto - „Non est hic aliud nisi domus Dei, et porta coeli” („Nic tu nie jest innego jeno dom Boży i brama niebieska”).

W murze wieży umieszczona jest płyta nagrobna upamiętniająca Wojciecha Reutha (zm. 1710). Wyryty na niej łaciński napis głosi, iż był to polski rycerz, który wędrował przez Moskwę, Trację i Rzym, po czym został księdzem w tym kościele.

Architektura

Kościół zachował swe dawne, ładne w rysunku sklepienie gwiaździste, odnowione po wojnie. Gotycki – wewnątrz przekształcony w dobie baroku. Z okresu kiedy kościołem władali Filipini pochodzi większość wyposażenia dzisiejszego świątyni.

W głównym ołtarzu (wiek XVIII) znajduje się kopia zabytkowego obrazu z I połowy XVIII wieku „Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus”, który to obraz jest zasłaniany obrazem przedstawiającym Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Po bokach znajdują się rzeźby archaniołów. Ambona zbudowana ze sztucznego marmuru pochodzi z XVIII wieku. Wewnątrz znajduje się także obraz pochodzący z około 1630 roku: „Matka Boska na półksiężycu”.

Czasem organizuje się koncerty organowe.

Dzisiaj kościół św. Małgorzaty jest kościołem pomocniczym parafii katedralnej pw. św. app. Piotra i Pawła.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki