FANDOM


Obiekt zabytkowy.svg

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A-175
w dniu 26 lutego 1931 r.[1]

52° 24.567' N 16° 57.533' E

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami - jest to jeden z pierwszych kościołów w Polsce, do którego budowy użyto cegły.

Historia

Pierwszy kościół w tym miejscu wzniesiono pod koniec XI wieku pod wezwaniem Michała Archanioła niedaleko rozwidlenia dróg prowadzących do Giecza i Śremu. Przy tym kościele (w 1170 r.) Mieszko Stary i biskup Radwan ufundowali hospicjum dla podróżnych. Kościół i hospicjum wraz dobrami wokół (w roku 1186) Mieszko przekazał joannitom tworząc Komandorię.

W miejscu dawnego kościoła św. Michała w XII/XII wieku joannici zbudowali nowy kościół, który po licznych przebudowach przetrwał do dziś.

W XIII wieku joannici (przed 1288 rokiem) zmienili patrona kościoła na św. Jana Jerozolimskiego (Jana Chrzciciela).

Architektura

Kościół miał prostą formę, typową dla świątyń romańskich, i mimo wielu przebudów, elementy architektury romańskiej się zachowały. Ciekawostką są kolumny w portalu, – lewa została zrekonstruowana, prawa pochodzi z XI wieku i jest postawiona na głowie, czyli głowicą ku dołowi, a bazą ku górze. Nad portalem znajduje się figura Jana Chrzciciela, a wyżej romańskie okno – rozeta. Nawy są przykryte późnogotyckim sklepieniem gwiaździstym, w prezbiterium późnoromańskim sklepieniem krzyżowym. Freski pochodzą z 1949 r. – są dziełem Stanisława Teisseyre’a. W prezbiterium jest późnogotycki ołtarz pochodzący z lokalnego warsztatu, wykonany około 1520 r.

Dlaczego „Za murami”? Otóż, kiedyś świątynia była położona za murami obronnymi miasta.

Dodać trzeba, że w czasie II Wojny Światowej był magazynem. Wewnątrz podobno czasem można zobaczyć gotycką monstrancję z XV wieku i drogocenny kielich z 1518 roku. Na zewnątrz kościoła znajduje się kapliczka.

Galeria

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki