FANDOM


52° 24.033' N 16° 53.156' E

Kościół Łaski Bożej wyznania ewangelicko-augsburskiego znajduje się przy ulicy Obozowej 5 w sąsiedztwie parku Gustawa Manitiusa. Parafia została założona w 1920 r.

Historia

Liczba luteranów po II wojnie światowej się zmniejszyła. Większość świątyń przejęli katolicy. W 1946 roku parafia ewangelicka przy ul. Ogrodowej odzyskała i zaadaptowała na własne potrzeby kaplicę cmentarną przy ulicy Grunwaldzkiej.

Budowę nowego kościoła oraz innych budynków kościelnych (stację diakonii, pastorówkę, budynki administracji parafialnej) rozpoczęto budować w 2002 roku przy ulicy Obozowej 5. Nabożeństwa rozpoczęto odprawiać w 2003 roku, budowę ukończono w 2004 roku. Kościół zaprojektowali Lechosław Czernik i Grażyna Czernik oraz Iwona Calus. Projektantem wystroju jest prof. Władysław Wróblewski.

Świątynię zbudowano na planie prostokąta, od zachodu znajduje się dzwonnica.