FANDOM


Klasztor Filipinów

52° 24.695' N 16° 57.225' E

Obiekt zabytkowy

Obiekt wpisany do
rejestru zabytków pod nr A 169
w dniu 10 października 1934 r.[1]

Zabytkowy Klasztor Filipinów to zajmujący cały narożnik dawnego Rynku Śródeckiego niewielki zespół klasztorny utrzymany w stylu późnobarokowym zbudowany w latach siedemdziesiątych XVIII. Kongregacja filipinów powstała na Śródce staraniem proboszcza kościoła św. Małgorzaty Stanisława Grudowicza.

Historia

Klasztor pozostał w ręku zgromadzenia aż do kasaty w 1805 roku (w klasztorze było wtedy dwóch księży-emerytów). Budynek przeszedł wówczas do dyspozycji biskupów poznańskich. W 1807 roku został tu urządzony szpital i dom dla księży emerytów. W latach 1836-39 w budynku urzędowała pruska komisja fortyfikacyjna.

Od 1848 roku, z przerwą w latach 1877-93 Siostry Miłosierdzia (Szarytki) prowadziły w byłym klasztorze sierociniec. W latach 1899-1900 przeprowadziły rozbudowę budynku o skrzydło północne, które utrzymano w identycznym stylu co skrzydło zachodnie, oraz kaplicę.

Po II wojnie światowej na parterze istniała przychodnia zdrowia, na piętrze Szarytki prowadziły przedszkole, na poddaszu mieszkało kilka rodzin.

W 1990 roku powrócili Filipini. Teraz mieści się tu Katedralna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia. Na potrzeby tej szkoły zaadaptowano także budynek dawnego kina Malta.

Źródła

  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Rejestr zabytków

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki