FANDOM


Karol Libelt Wykład matematyki

Karta tytułowa podręcznika matematyki wydanego w roku 1844

Quote3  Bez bytu politycznego nie ma państwa, ale bez bytu politycznego jest ojczyzna, i ta to ogromna jest różnica między ojczyzną i państwem. [...] ojczyzna wyższą jest ideą, niżeli idea państwa.  Quote2
Pisma pomniejsze Karola Libelta
Quote3  Fanatyzm, a stąd prześladowanie religijne i nietolerancja, gusła, przesądy i zabobony, a stąd ciemnota i obłąkanie nie są religią; są to narosty zhańbionej wyobraźni albo zhańbionego egoizmu.  Quote2

Karol Libelt - filozof mesjanistyczny, matematyk, działacz polityczny i społeczny. Współzałożyciel, a od roku 1868, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Autor licznych artykułów w prasie regionalnej oraz podręczników matematyki. Poseł na sejm we Frankfurcie i Berlinie. Odznaczony krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Dzieciństwo i edukacja

Karol Libelt był synem szewca. Ukończył poznańskie Gimnazjum św. Marii Magdaleny, w latach 1826-1830 studiował w Berlinie filologię klasyczną, filozofię i nauki matematyczno-przyrodnicze, będąc ulubionym uczniem Georga Hegla. W roku 1830 obronił doktorat i odbył krótką podróż poznawczą po Europie.

Powstanie listopadowe

Po powrocie do Polski wziął udział w powstaniu listopadowym jako artylerzysta, co zamknęło mu na kilka lat drogę do pracy nauczyciela. Postawa w kilku powstańczych bitwach przyniosła mu awans na podporucznika i krzyż Orderu Virtuti Militari.

W roku 1840 otworzył w Poznaniu pensjonat dla uczniów, rozpoczął również pracę jako nauczyciel w gimnazjum Fryderyka Wilhelma.

Proces moabicki

Za udział w przygotowaniach do powstania w Wielkopolsce roku 1846 skazany w roku 1847, jako jeden z głównych oskarżonych, w procesie moabickim na 20 lat twierdzy. Został uwolniony dzięki wydarzeniom tzw. Wiosny Ludów w roku 1848. Po powrocie do Poznania został członkiem Komitetu Narodowego.

Praca organiczna

Potrzebujemy twojej pomocy przy edycji tej sekcji. Rozwiń treść i opisy, dodaj linki, wgraj ilustracje.

21 kwietnia 1840 r. wystąpił po raz pierwszy do władz o pozwolenie na wydawanie czasopisma naukowego. Zamierzał wydawać „Miesięcznik Naukowy Poznański” poświęcony filozofii, historii i naukom przyrodniczym. Wniosek został odrzucony. Następną próbę przekonania władz podjął Libelt w lutym 1842 r. Planowane czasopismo miało się ukazywać pod tytułem „Tygodnik umiejętności”. Ta próba, jak i kolejne z 5 maja i 3 października 1843 r., nie powiodły się.

Po roku 1849 Libelt skoncentrował się na pracy wydawniczej i publicystycznej w Dzienniku Polskim. Działał w PTPN-ie, Towarzystwie Przemysłowym i wielu innych organizacjach. Zmarł w czerwcu 1875. Spoczywa na cmentarzu w Czeszewie.

Przysionek śmierci

Na prośbę Edwarda Raczyńskiego Karol Libelt opracował instrukcję dla pracownika planowanego przez Raczyńskiego przysionka śmierci - kostnicy przeznaczonej dla osób obawiających się pogrzebania żywcem.

Upamiętnienia

Źródła

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki