FANDOM


Quote3.png  Poznań musi być twierdzą. Będzie ona gwarantem, że Prusy za żadną cenę nie odstąpią tak potrzebnych im ziem i jednym ciosem zmiażdżą odwieczne knowania i intrygi Polaków  Quote2.png
Karl von Grolman w piśmie do króla Prus Fryderyka Wilhelma III (22 maja 1817 r)
Hoge Orde van de Zwarte Adelaar Pruissen.jpg

Order Czarnego Orła, którym generał von Grolman został odznaczony w roku 1839

Karl Wilhelm Georg von Grolman - pruski generał piechoty oraz szef Sztabu Generalnego, pierwszy projektant Twierdzy Poznań.

W wieku 14 lat wstąpił do wojska, w 1806 roku został adiutantem marszałka polnego Wicharda von Möllendorfa, biorąc następnie udział w działaniach wojennych.

W 1815 roku jako Generalny Kwatermistrz przy boku Augusta-Wilhelma Neidhardt von Gneisenaua - szefa sztabu korpusu Blüchera, przyczynił się do zwycięstwa wojsk sprzymierzonych pod Waterloo.

Pierwsze plany Twierdzy Poznań

Von Grolman był w latach 1815-1819 szefem pruskiego Sztabu Generalnego. W roku 1817 (być może nawet już w lipcu 1816) sporządził pierwszy szkic planowanych fortyfikacji Poznania, szkic ten opracował oficer z korpusu inżynierów poznańskiego V KA - ppłk. Seydel. Grolman zwrócił mu uwagę na potrzebę ufortyfikowania oprócz lewobrzeżnego wzgórza także Katedry na Ostrowie Tumskim i położonego na prawym brzegu Warty wzgórza z Klasztorem Reformatów[1].

Poznań

W roku 1832 von Grolman został dowódcą stacjonującego w Wielkim Księstwie Poznańskim V Korpusu Armijnego. Wraz z Nadprezydentem Eduardem Flottwellem uchodził w Poznaniu za polakożercę i sprzyjał germanizacji regionu.

W roku 1837 awansowany na generała piechoty. W 1839 roku otrzymał najwyższe pruskie odznaczenie - Order Czarnego Orła, w roku 1842 (z okazji 50-lecia służby) uzupełniony o brylanty.

Zmarł 15 września 1843 w Poznaniu, został pochowany na stokach Fortu Winiary, na nieistniejącym już Cmentarzu Garnizonowym. W roku 1845 postawiono na jego grobie prosty "żołnierski" kamień nagrobny.

Grób von Grolmana

Grób generała uległ zniszczeniu w czasie walk o Cytadelę w 1945 roku. Co ciekawe kamień nagrobny znajduje się ciągle na Cytadeli, ale zbezczeszczony wykorzystany jest w zupełnie innym celu. Na tarasie za Pomnikiem Bohaterów pełni rolę kamienia wskazującego początek Alei Braterstwa Broni. Widać na nim jeszcze ślady po skutym napisie „Grolman”[2].

Ciekawostki

Przypisy

  1. PIERWSZE SZKICE GEN. GROLMANA 1817-23
  2. Carl Wilhelm Georg von Grolman (1777-1843)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki