FANDOM


52° 24.083' N 16° 53.217' E

Kaplica ewangelicko-augsburska znajduje się przy ulicy Grunwaldzkiej nr 48 na terenie Parku Manitiusa – jest to dawna kaplica cmentarna parafii ewangelickiej św. Pawła zbudowana w 1896 roku.

Historia

Po zamknięciu cmentarza w 1946 roku miasto przyznało kaplicę parafii ewangelicko-augsburskiej jako tymczasowe miejsce nabożeństw do czasu odzyskania któregoś z poewangelickich obiektów sakralnych. Kaplicę od 1948 roku współużytkowała również parafia polskokatolicka pw. Narodzenia NMP. Dopiero wybudowanie nowego kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Łaski Bożej (poświęcony w 2004 roku) przy ulicy Obozowej rozwiązał problem. Ostatnie nabożeństwo w kaplicy odprawiono w 2003 roku.

Architektura

Jest to kaplica jednonawowa, z płytkim prezbiterium, z przedsionkiem, zbudowana z cegły, o oknach ostrołukowych. Kiedyś pod kaplicą znajdowała się kostnica. Skromne wyposażenie wnętrza zostało zgromadzone po wojnie z nieczynnych kościołów ewangelickich. Po poświęceniu kościoła Łaski Bożej wyposażenie przekazano do nowej kaplicy ewangelickiej w Pile.

Galeria