FANDOM


18.10. 090.jpg

Kanonia 6

Dom-zakonny-Franciszkanek.jpg

Dom zakonny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Kanonie - budynki mieszkalne członków kapituły, znajdujące się na Ostrowie Tumskim.

Od kiedy zasada wspólnego zamieszkiwania członków kapituły katedralnej uległa rozluźnieniu zaczęto budować kanonie. Większość jednak z istniejących to kanonie z XIX w. Najstarsza to, znajdująca się przy wylocie z Ostrowa Tumskiego do ul. Panny Marii, kanonia nr 6 fundacji Godziemba z 1504 r. Została zbudowana z fundacji Mikołaja Lubrańskiego, wojewody kaliskiego dla biskupa Jana Lubrańskiego. Kanonia jest dostawiona do muru kiedyś istniejącego i otaczającego Ostrów Tumski.  

Badania ratownicze przy tej kanonii, prowadzone przez Pracownię Archeologiczno- Konserwatorska MOS MAIORUM w latach 2012 i 2013, w związku z rewitalizacją budynku, pokazały, że bryła budynku powstała dopiero w okolicach XVIII wieku. Zaś poniżej fundamentów znaleziono pozostałości innych obiektów z początków XVI wieku, w tym napis „Fundi - Godziemba”. Kanonia znajduje się w rejestrze zabytków pod numerem katalogowym zabytków - A-62 .  

Sąsiednia kanonia z 1751 r. (nr 5a) zwraca uwagę swoim mansardowym dachem. Wygląd obecny po konserwacji z około 1985 r. Budynek jest ładnie zarośnięty na zielono. Została wpisana do rejestru zabytków pod nr 0-63.

Kanonia 10 została wpisana do rejestru zabytków w 22 lutego 1960 r. pod nr A-64

Kanonie nr 10 i 11 to jedne ze starszych - pochodzą z XVI w. Kanonia 11 wsparta była na dawnym murze obronnym. Przebudowana została w XVIII i XIX w. Zachowały się wiodące do niej rokokowe drzwi (z poł. XVIII w.). Między oknami na piętrze umieszczona została nisza z figurą Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX w. Kanonia nr 11 została wpisana do rejestru zabytków w dniu 22 lutego 1960 roku pod nr A-65.

Od 20 maja 1966 roku pod nr katalogowym w rejestrze zabytków A-179 jako zabytek wykazywana też jest dawna kanonia, a teraz dom zakonny Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Przy ulicy Ostrów Tumski istnieją kanonie z czasów późniejszych i nie figurują jako zabytki. Są to m.in.:

  • na narożniku ulicy Ostrów Tumski i Lubrańskiego nr 14,
  • obok bliźniacza nr 15/16,
  • na narożnikach ulicy Ostrów Tumski i Dziekańskiej nr 17 i 18.

Galeria

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki