FANDOM


KOMkarta

KOMkarta - bilet elektroniczny dostępny w Poznaniu od 31 marca 2003 roku, kiedy to zastąpił papierowe bilety miesięczne z naklejanymi znaczkami.

KOMkarty są dostępne w wersji na okaziciela oraz imiennej.

KOMkartę można zasilać w wyznaczonych do tego punktach lub w rozmieszczonych w całym mieście biletomatach.

PEKA

30 września 2011 r. Zarząd Transportu Miejskiego rozpoczął przyjmowanie wniosków o wydanie bezpłatnej Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej, która docelowo miała zastąpić KOMkartę[1].

Od 15 maja 2013 r. bilety okresowe półroczne (i dłuższe), a od 30 września 2013 r. również kwartalne, dostępne są jedynie dla posiadaczy karty PEKA[2].

Planowano, iż od 1 marca 2013 r. bilety okresowe będzie można kupić wyłącznie na kartę PEKA[3]. Ostatecznie jednak termin ten przesunięto na 1 maja 2014 r. (z wyjątkiem dzieci do 13. roku życia, dla których nadal obowiązuje KOMkarta)[4].

Źródła

  1. Karta PEKA - składanie wniosków od 30 września 2011 r.
  2. Zmiany w organizacji sprzedaży biletów 3-, 6-, 9-, 10- i 12-miesięcznych od 15.05.2013
  3. Od 1 marca 2014 bilety okresowe 30-dniowe będą sprzedawane wyłącznie na kartę PEKA
  4. 1 maja 2014r. – start sprzedaży biletów okresowych wyłącznie na kartę PEKA. Zapowiadane od stycznia pożegnanie z KOMkartą stanie się faktem

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki