FANDOM


Aleje Marcinkowskiego i Biblioteka Raczyńskich Minutoli

Aleje Marcinkowskiego i Biblioteka Raczyńskich

Szeląg Minutoli

Panorama osady Szeląg z widoczną Wielką Śluzą i fortem Roon

Plac Sapieżyński Minutoli

Plac Sapieżyński (obecnie Wielkopolski)

Poznań Fara i Kolegium Jezuickie

Fara i Kolegium Jezuickie

Julius Rudolph Ottomar Freiherr von Minutoli - urzędnik i dyplomata pruski, rysownik, kolekcjoner i podróżnik, urodzony w rodzinie pruskiego generała włoskiego pochodzenia służącego na dworze królewskim. Von Minutoli zdobył w Berlinie i Heidelbergu solidne urzędnicze wykształcenie.

Pobyt w Poznaniu

Przybył do Poznania w roku 1832 obejmując stanowisko radcy rządowego do spraw wojska i policji w celu „zaszczepienia cywilizacji niemieckiej w Prowincji Poznańskiej”. Nadprezydent Prowincji Poznańskiej Eduard Flottwell zaopiniował go na to stanowisko jako „jednego z najcenniejszych nabytków dla miasta”. W Poznaniu nazywano go, z tytułu pełnionego stanowiska, policmajstrem.

Mieszkał i urzędował w stolicy Wielkopolski do roku 1847, z przerwą w roku 1842, gdy pracował w ministerstwie spraw wewnętrznych w Berlinie.

Pełniąc swój urząd Minutoli wykrył w latach 1845-1846 polską akcję spiskową i przeprowadził liczne aresztowania, zapobiegając wybuchowi powstania. Wydarzenia te, jako ich naoczny świadek, udokumentował na kilku rysunkach.

Niezależnie od tego darzył on znanych sobie Polaków sympatią, nauczył się mówić i pisać po polsku, przez kilka lat był członkiem rady miejskiej Poznania. W Poznaniu poznał swoją małżonkę - Matyldę von Rotenhan, czwórka jego dzieci mówiła po polsku.

Działalność kulturalna

Minutoli skomponował operę „Trilby”, wystawioną w Poznaniu 2 czerwca 1837 roku. Dochód przeznaczony został „dla wspomożenia ubogich miasta Poznania”. W spektaklu tym wystąpił osobiście, jako solista, ze swoją żoną Matyldą.

Wspólnie z nadprezydentem Prowincji Poznańskiej Eduardem Flottwellem założył w Poznaniu 35 stowarzyszeń kulturalnych i socjalnych, m. in. Towarzystwo Filharmoniczne, Poznańskie Towarzystwo Sztuki, Towarzystwo Upiększania Miasta (niem. Verschönerungsverein), do których należeli również Polacy. Inicjatywy te, podjęte w celu ożywienia życia kulturalnego w Poznaniu, nie przyniosły jednak trwałych rezultatów z powodu obojętności i bojkotu ze strony większości Polaków.

Rysunki Minutoliego

Jego 15-letni pobyt w mieście zaowocował około setką rysunków tworzonych piórkiem i tuszem przedstawiających widoki ówczesnego Poznania i jego zabytki, stanowiących obecnie niezwykle cenne źródło historyczne. Do jego najbardziej znanych rysunków należą te przedstawiające zabytki miasta: Ratusz, Ostrów Tumski, kościół i kolegium pojezuickie oraz powstałe w XIX wieku inwestycje: plac Wilhelmowski, Biblioteka Raczyńskich. Minutoli uwieczniał również obiekty z terenu Wielkopolski takie jak zamek w Gołuchowie, pałace w Rogalinie i Rydzynie oraz katedrę w Gnieźnie.

Poznańskie Tableau

Rysunki Minutoliego zyskały dodatkową popularność dzięki barwnym litograficznym odbitkom wykonanym w renomowanym berlińskim zakładzie Louisa Sachsegow. Dwanaście z nich autor podarował królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III. Oprawione w pozłacaną ramkę, stworzyły zestaw o nazwie Poznańskie Tableau i znalazły się w apartamentach królewskich na Unter der Linden.

Był autorem ilustracji do wydanego w Berlinie kalendarza na rok 1839, w którym obok widoków Poznania i Wielkopolski zamieszczono portrety m.in. króla Stanisława Leszczyńskiego i Tadeusza Kościuszki.

Związki z regionem widoczne są również w pracach Minutoliego powstałych po okresie jego pobytu w Poznaniu. Na serii rysunków uwidaczniających przebieg rewolucji marcowej w Berlinie w roku 1848 umieścił ośmiu uwolnionych z więzienia Wielkopolan.

W latach 1853-1859 sprawował urząd konsula pruskiego w Hiszpanii i Portugalii. Zmarł w roku 1860 w okolicach Szirazu na cholerę podczas służbowego objazdu Persji.

W roku 2000 nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania ukazała się teka z reprodukcjami prac Minutoliego[1][2].

Linki i bibliografia

  1. Julius vin Minutoli - teka Sklep Wydawnictwa Miejskiego Posnania
  2. ISBN 83-87847-39-9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki