FANDOM


Józef Struś - wybitny lekarz epoki renesansu. Jedyny polski specjalista z tamtych czasów wymieniany w historii medycyny na całym świecie. Nadworny lekarz Andrzeja Górki, starosty generalnego Wielkopolski oraz króla Zygmunta Starego, a później także Zygmunta Augusta.

Pierwsze nauki pobierał w kolegium Lubrańskiego, następnie na Uniwersytecie Krakowskim odbył studia. Późniejszą naukę pobierał w Padwie.

Jego najsłynniejszym dziełem była wydana w Bazylei „Nauka o tętnie ksiąg pięcioro” z 1555 roku, która okazała się przełomem w dziedzinie kardiologii. Opisał w nim pięć różnych typów tętna oraz wpływ temperatury i stanu nerwowego człowieka na tętno.

W ówczesnym Poznaniu lekarze wiedli dostatnie życie, dorabiali się niekiedy potężnych fortun, zostawali burmistrzami. Józef Struś piastował ten urząd przez dwie kadencje - w latach 1557-1559.

Zmarł na dżumę, zaraziwszy się nią podczas niesienia pomocy ubogim.

Upamiętnienia

W poznańskiej katedrze znajdowała się kiedyś tablica poświęcona temu lekarzowi, na której zostały wyryte po łacinie następujące słowa:

Józef Struś, Poznańczyk, doktor filozofii i medycyny, tłumacz na język łaciński dzieł greckich. Niegdyś profesor sztuki lekarskiej w Padwie, na żołdzie weneckim. Odnowiciel nauki o pulsie, zapomniany przez tyle wieków, potem lekarz najjaśniejszego pana, Zygmunta Augusta, króla polskiego. Zmarł w roku Pańskim 1568, licząc 58 lat.

Jego imieniem nazwana została ulica oraz szpital w Poznaniu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki