FANDOM


Józef Dowbor-Muśnicki - generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego, generał broni Wojska Polskiego, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Polskich w byłym zaborze pruskim, dowódca powstania wielkopolskiego oraz organizator Armii Wielkopolskiej.

26 stycznia 1919 r. na placu Wolności złożył uroczystą przysięgę przyjmując stanowisko dowódcy armii wielkopolskiej. Przysięgę odebrał od niego pierwszy prymas Polski odrodzonej, ks. arcybiskup Edmund Dalbor.

Dowbor-Muśnicki zreorganizował oddziały powstańcze i przeforsował decyzję o poborze poszczególnych roczników, a także organizował regularną Armię Wielkopolską, która w szczytowym momencie liczyła ponad 100 tys. żołnierzy[1].

Upamiętnienia

Galeria

Źródła

  1. 1,0 1,1 dzieje.pl - W Lusowie odsłonięto pomnik gen. Dowbor-Muśnickiego

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.