FANDOM


8g Ul. Strzelecka
8h Ul. Strzelecka

III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego znajduje się przy ulicy Strzeleckiej nr 10.

Historia

Szkoła została powołana do życia jako niemieckie gimnazjum Fryderyka Wilhelma z siedzibą w budynku mieszkalnym z 1822 r. Miało być jednym z elementów wynaradawiania Polaków, przy pełnej kontroli nad wychowaniem. Z tego powodu nastąpiło rozbicie jedynego „królewskiego” gimnazjum w Poznaniu na dwa odrębne zakłady: katolickie pod wezwaniem św. Marii Magdaleny i ewangelickie pod nazwą Fryderyka Wilhelma. Fundusze na organizację nowej jednostki pozyskano z grzywien i kar nałożonych na uczestników powstania listopadowego.

5 czerwca 1833 r. zakupiono posesję na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej i Strzałowej wraz z ogrodem sięgającym aż do ulicy Długiej, powiększaną następnie wraz ze wzrostem liczby uczniów. W latach 1856-1857 dobudowano długie, dwupiętrowe skrzydło wg projektu Friedricha W. Butzkego. Dalsza rozbudowa obiektu prowadzona była w latach 1871-1873 wg projektu Heinricha Kocha. Dobudowano wówczas skrzydło podwórzowe, nadbudowano partię frontową z aulą i trzema wielkimi oknami doświetlającymi jej wnętrze. Zakupione i dobudowane budynki mieściły w sobie niemieckie gimnazjum Fryderyka Wilhelma w ciągu 84 lat (18341920). Do szkoły uczęszczali nie tylko Niemcy, ale też i Polacy. Uczyli się tu Władysław Niegolewski czy Stanisław Motty, a nauczycielami byli Karol Libelt czy Józef Łukaszewicz.

Po I wojnie światowej jeszcze do 1922/1923 r. w szkole uczyły się grupy młodzieży niemieckiej.

W latach 1921/1922 państwowe średnie szkolnictwo składało się z męskich gimnazjów: Marii Magdaleny, Bergera i Karola Marcinkowskiego. Wszystkie te zakłady miały własne gmachy, ale w każdym z nich brakowało miejsca na rosnącą frekwencję młodzieży polskiej.

Jesienią 1922 r. rozpoczęły się prace przysposabiające budynek poniemieckiego gimnazjum Fryderyka Wilhelma dla potrzeb polskiej szkoły. Przy aktywnej pomocy rodziców, w budynku wykonano konieczne prace. Wiosną 1923 r. uczniowie z przepełnionej szkoły na Wildzie zabrali drobniejsze sprzęty i pomoce oraz weszli do odnowionego gmachu.

8 czerwca patronem szkoły został św. Jan Kanty, a 5 maja 1923 r. szkoła otrzymała sztandar.

Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła działalność 24 kwietnia 1945 r., a już 22 września 1950 roku zmieniono jej patrona na Marcina Kasprzaka. Poprzedniego patrona św. Jana Kantego  przywrócono 13 lutego 1990 roku, odnaleziono też dawny sztandar szkoły. Dewiza szkoły maksyma „Per aspera ad astra” (Przez trudy do gwiazd).

Na fasadzie budynku pamiątkowa upamiętniająca Floriana Marciniaka - twórcy "Szarych Szeregów".

Dzisiaj szkoła funkcjonuje jako III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego.

Szkoła została wpisana do rejestru zabytków pod nr A-014 od 18 kwietnia 1958 roku.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.