FANDOM


Gustaw Potworowski - wielkopolski działacz polityczny i gospodarczy. Absolwent poznańskiego Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Studiował prawo i nauki polityczne w Bonn, Heidelbergu i Berlinie.

Więziony w twierdzy Wisłoujście za działalność w tajnym związku studenckim „Polonia”. Uczestnik powstania listopadowego. Po jego upadku internowany pod Kłajpedą, skąd zbiegł.

Założył Kasyno Gostyńskie - stowarzyszenie gospodarczo-oświatowo-charytatywne. Potworowski był również współzałożycielem spółki Bazar, Towarzystwa Naukowej Pomocy oraz Dziennika Poznańskiego. W okresie Wiosny Ludów 1848 r. stanął na czele powstańczego Komitetu Narodowego, a w latach 1848-50 Ligi Polskiej, posłował do sejmu pruskiego.

Gustaw Potworowski cieszył się wielkim szacunkiem wśród Wielkopolan. Współpracował m.in. z Karolem Marcinkowskim, Maciejem Mielżyńskim oraz Dezyderym Chłapowskim.

Pochowany został w Lesznie na nieistniejącym już cmentarzu kalwińskim[1].

Źródła

  1. Mowa nad grobem Gustawa Potworowskiego w Lesznie dnia 27. listopada 1860 powiedziana

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Kuknij tyż na...

Losowa wiki